File Category Name Author Link Url Publisher
Tavsiye Edilenler Çağdaş Türkiye Türkçesinde Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan İkilemeler ve Çağdaş Çincedeki Benzer İkilemeler ile Karşılaştırmalar Lan-ya TSENG https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/52998/2/Modern_Turkish.pdf 2011 - ISBN: 987-986-6328-59-6