Name
'ER' TAMGASI Bu linkte 2. Sayfada ve Kaynak eserde muhtelif sayfalarda görülmektedir (Sayfa 2, 289, 290 etc) Kaynak Eserin Link Adresi: : https://www.scribd.com/document/137103213/Turkic-Alphabet-Genesis
'ER' TAMGASI VE ONDAN TÜREME TAMGA İŞARERLERİ BU KAYNAKTA Sayfa 571, 537, (ve 306, 316, 329, 364, 399, 439, 441, 496, 511, 524, 527, 530, 637, 541, 545, 547, 571, 583 ve 601'de ve de başka farklı sayfalarda görülebilir) Görseller İçin Kaynak: The Heraldic Sign Tamgha of the Protobulgarian Ruler Clan Dulo and the Tamgha of the Oghuzian Tribe Qayi Protobulgarians Xiongnu Tamghas / Link: http://www.bolgnames.com/Images/Dulo.Osmanids_1.pdf