İki söz-eri DETAILS

İki söz-eri

Original-Latin :

2 SZ ERÜ

Transcript :

2 SZ ERÜ

Description :

Bu sözler 1r sayfasında 3, 4, 5 ve 6. satırların ilk harfleridir. Kodlanan bölümler için yukarıdan aşağı okuma yapılacaktır. Burada ilk söz 2 (iki/eki) sayısıdır. Daha sonraki 4. ve 5. sıraların ilk harfleri olan 'SZ' harfleri 'SÖZ' anlamında olmalıdır. Bunun neden 'SAZ' veya 'SİZ' değil de 'SÖZ' okunması gerektiği kodlanan bölümleri vakti ile analiz etmiş kişiler tarafından anlaşılmış olmalıdır. Çünkü onlar da aynen bizim yaptığımız gibi bu cümlenin bütününü inceleyerek anlamsal bütünlüğe bakarak bu sözcüğün 'SÖZ' anlamında yazıldığını anlamış olmalıdırlar. Ayrıca kodlanmış bölümlerde işaretlerin hangi anlamda okunması gerektiği kodlamayı yapan ve okuyan arasında daha önce kararlaştırılmış da olabilir. Biz burada (sayfamızda) gösterdiğimiz transkripsiyon-da olası ses karşılıklarını verdik ve buna bağlı kalınırsa metinler okunur durumdadır. Ayrıca 6. satırın başındaki Türk tanımgalarından 'ER' / 'ERÜ', 'ERLERÜ' okunan tanımgadır. Yani burada '2 SÖZ ERÜ (iki söz-eri)' yazılmıştır. Söz-eri demek 'sözüne güvenilen kişi' demektir. Anadolu'da bu söz bazı bölgelerde 'sözünün eri' olarak da seslendirilmektedir. Bu sözün anlam içeriğindeki 'sözüne güvenilir kimseler/erler' anlamına dahilen veya ilaveten sözüne güvenilen erin yiğitliği, karakterinin sağlamlığı, gücü, dayanıklılığı gibi üstünlük belirten özelliklerine de dolaylı bir vurgu yapılmış olması durumu vardır ve bu anlamlar da dolaylı olarak algılanan anlam içeriği içindedir denilebilir.

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close