Word Row Number Word Sequence/Column Number
OTOKSOSU 7 1
OĞUL-ARAK'I (oğul-rakısı anlamında) veya OL-ARAKI (olma, yaranma, doğum rakısı anlamında olabilir) 1 1