AY+AHPAP / AY+AHBAP / AYAHBAP DETAILS

AY+AHPAP / AY+AHBAP / AYAHBAP

Original-Latin :

OYAPAP /

Transcript :

OYAPAP

Description :

OYAPAP [AY AHPAP]: The word 'OYAPAP' (Ay+ahpap/Ay+ahbap) is a compound word. The first component of this word is the word 'OY'. Today, the word "OY", written in Uzbek-Turkish language as 'OY'. However in dialects of Anatolia and Azerbaijan Turkish, this word is written and read as "AY". The meaning of the word 'AY' is as follows; "Moon", "each of the twelve episodes of the year (month)", "beautiful", "bright/shiny", "shiny/radiance". In addition, 'AY' in Turkish languages is used as a way of addressing someone (as a preposition - particle/postpositive-), and/or (at the same time)it is using as an exclamation meaning 'Hey!'. These word, in Turkey's Afyon place area, (as in the local spoken language) using as 'HEY!', but in East-Trakya area it is using as 'HAY'. In Azerbaijani-Turkish language, it is using as 'AY' and 'HAY' (as a preposition and as an exclamation). The second component of this compound-word (which word written by the author as 'OY+APAP') is the word 'APAP'. This word, in different dialects, You can see this word (in different dialects) in the dictionary pages too. (And some of these can be seen in the source pages shown in the table on the right side in this page.) Today it is often using as 'AHPAP' in the Anatolian Turkish language. The word 'AHPAP/AHBAP' is expresses 'sincerity (friendliness)'. In addition to this, this word can be using in the sense of the meaning as 'look at me - my friend!'. The equivalent of this word (APAP/AHPAP/AHBAP) in English are 'buddy', 'pal', 'friend', and 'fellow'. The word 'OY + APAP' (AY/HEY/HAY + AHBAP) can be translated as 'Oh - buddy!', 'Oh/hey - friend!', and 'Hey/hi - pal!'. However, since the other meaning of the word 'AY' means 'beautiful', it is possible to translate this (AY + AHBAP) word (into a compound word) as 'beautiful + friend' (again as a preposition). So, we think that the author uses this word on this page as a preposition. 'OYAPAP' (Ay-ahbap) sözcüğü bir bileşik kelimedir. Bu sözcüğün ilk bileşeni 'OY' sözcüğüdür. Bugün Özbek-Türk dilinde aynen 'OY' şeklinde yazılan bu sözcük Anadolu ve Azerbaycan ağızlarında 'AY' şeklinde yazılır ve okunur. 'AY' sözcüğünün anlamı şunlardır; "Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi", "yılın on iki bölümünden her biri", "güzel", "parlak", "nurlu". Buna ilave olarak Türk dillerinde 'AY' sözcüğü bir hitap-edatı olarak ve/veya (aynı-zamanda) 'hey' anlamına helen ünlem olarak da kullanılır diyebiliriz. Bu sözcük, Türkiye'nin Afyon bölgesinde (yerel konuşma dilinde) bir hitap edatı ve ünlem olarak 'HEY' şeklinde seslendirilirken, Doğu-Trakya bölgesinde 'HAY' olarak ve Azerbaycan-Türk dilinde 'AY' ve 'HAY' olarak da kullanılmaktadır. Yazarın 'OY+APAP' şeklinde yazdığı bu bileşik-sözcüğün ikinci bileşeni 'APAP' sözcüğüdür. Bu sözcüğünde farklı lehçelerde farklı söylenişleri vardır. Bu söylenişlerinden bazılarının sözlük sayfalarını yandaki tabloda gösterilen kaynak sayfalarında görebilirsiniz. Bugün Anadolu Türk dilinde çoğunlukla 'AHBAP' olarak söylenir. 'AHPAP' (ahbap) sözcüğü anlam olarak (bir hitap şekli olarak) samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözüdür. Bu sözcüğü 'bana-bakar mısın- ahbap!' anlamında kullanmak mümkündür. Bu sözcüğün İngilizce'de karşılığı 'buddy', 'pal', 'friend', 'fellow' gibi sözcüklerdir. Yazarın yazdığı OY+APAP (AY/HEY/HAY + AHPAP) sözcüğü ise İngilizceye 'Oh - buddy!', 'Oh/hey - friend!', 'hey/hi - pal!' gibi çevrilebilir. Bunala birlikte, 'AY' sözcüğünün bir diğer anlamı 'güzel' manasında olduğu için, bu 'AY+AHPAP' sözcüğünü 'güzel+arkadaş/ahbap' şeklinde (ve yine de bir seslenme veya hitap edatı olarak) bileşik kelime haline getirmek mümkündür. Fakat yazarın bu sözcüğü bu sayfada bir seslenme / hitap edat olarak kullandığını düşünüyoruz.

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close