Read Words

2 ACI SU

Original-Latin: 2OCISU
Transcript: 2 OCI SU
Description:
Burada üç ayrı sözcüğün bitişik yazılması söz konusu olmuş. Baştaki işaret rakam olarak 2 dir. Fakat burada bu ilk işarete dikkatli bakınca bileşik hece olduğu da düşünülebilir. Böyle ise üstteki içi .....

2 ILGA / EKİ+ILGA -veya- ZILGAR / ŞILGA (?)

Original-Latin: 2+ILGAP / EKİ+ILGAP -veya baştaki harfi Z okursak- ZILGAF / ZILGAP
Transcript: 2+ILGAP / EKİ+ILGAP veya ZILGAF / ZILGAP
Description:
Bu sözcük kök yapıları ve ona bağlı sapı kısmı çizilmiş iki bitki çizimi arasında yazılmıştır. Sözcüğün başındaki işareti say veya sayı ses değeri olarak okursak bu sözcük 2 veya EKİ/İKİ sözcüğüdür. I.....

ACITICI veya AĞITCI

Original-Latin: OCITCU / OCTCU (ikinci harfi -O- okuyanlar varsa bu durumda sözcük OĞITCU)
Transcript: OICITCU / OCTCU veya OĞITCU
Description:
Bu sözcüğün baştan ikinci harfi C biçiminde okunmuştur. Fakat bu harf zamanla kısmen silinmiş bir O harfi ise bu durumda bu sözcüğü alfabe türeşkoşumumuza göre OĞITCU biçiminde okuyacaktık. Bu durumda.....

AÇGÖZ

Original-Latin: OCCCOZ / OCGÖZ
Transcript: OCGÖZ
Description:
Alfabe transkripsiyonuna göre CC=G Burada ATA alfabe transkripsiyonuna göre orjinal metin OCCCOZ, veya OCGÖZ, olarak okunabiliyor. Bugünkü modern Anadolu Türk dili ile bu sözcüğü AÇGÖZ olarak yazabi.....

AÇIL-A ÖZEK / AÇIL-CI ÖZEK / AÇIL-ICI ÖZEK

Original-Latin: OÇILAÖZEK / OÇILCÖZEK
Transcript: OÇILAÖZEK / OÇILCÖZEK
Description:
Güneşin Merkezde Çizildiği Sayfada (folio 67v’de) Okunan Sözcük; OÇILOÖZEK / OÇILCÖZEK (Meaning in English are;"expanding from the core”, “opening from the central point”, “expanding from the central .....

AÇILI

Original-Latin: OÇCLU
Transcript: OÇCLU
Description:
68v Sayfasında sekiz sözcükten oluşan bir cümle içerisinde geçen 4. sözcük olarak okunmuştur. Yazar bu sözcüğü "OÇCLU" şeklinde yazmış. Biz bu sözcüğü "AÇILI" şeklinde okuduk. Ancak bunu neden bö.....

AĞIÇ / AĞAÇ

Original-Latin: OIYIÇ
Transcript: OIYIÇ
Description:
AĞAÇ ve AĞIÇ biçiminde farklı ağızlarda yaşayan bu sözcüğü yazar OIYIÇ biçiminde yazmış ... Bakınız: https://sozce.com/nedir/5125-agic https://sozce.com/nedir/4639-agac https://sozce.c.....

AĞIZ / AIZ

Original-Latin: AIZ
Transcript: AIZ
Description:
AIZ = AĞIZ Bu sözcük sayfa (folio) 67r-2 'de okunmuştur. Yan tabloda verilmiş sözlük linkinde anlamlarına bakabilirsiniz. AĞIZ sözcüğünün farklı lehçelerde birbirinden farklı anlamlar ile kullanım.....

AIR / AĞIR

Original-Latin: AIR
Transcript: AIR
Description:
AIR = AĞIR Bu sözcüğün anlamları yandaki sözlük sayfası adresinden görülebilir. Sözcük ATA el-yazması sayfa 67r'de okunmuştur. Bu sayfadaki bütün paragraflar tam olarak günümüz diline çevirisi yapıl.....

AIRSU

Original-Latin: AIRSU
Transcript: AIRSU / AĞIR-SU
Description:
Muhtemelen burada AIR / AĞIR sözcüğü SERT anlamında ve AIRSU (ağırsu) biçiminde bileşik sözcük olarak yazılmış olan sözcük ise SERT SU anlamında kullanılmış olabilir. Tümce çözümlemesi yapıldığında da.....

AKAK

Original-Latin: OXOX
Transcript: OKOK / OXOX
Description:
This word, read on page 84v, which is written in the form OXOX. On the page where this word is written, there are water ponds or pools with drawings of women in them and they are connected by stream.....

AKAKÇI

Original-Latin: AXAKÇU
Transcript: AXAKÇU
Description:
AXAKÇU = AKAK-ÇI / AKAK sözcüğü anlamı «su yolu», «su kanalı» manasındadır. Sondaki –ÇI eki meslek ekidir. Bu sözcük «Su-Kanalcısı» anlamındadır. Sözcüğün ikinci harfini P/F okuyanlar olursa AFA.....

AKARSU / AKIŞARSU (AKIŞ+AR+SU)

Original-Latin: OIKARSU / OIKIARSU / OIKICARSU
Transcript: OIKARSU / OIKIARSU / OIKICARSU
Description:
Folio 85v and 86r (The Map Foldout) Text in Latin: “OIKARSU” (ÆOIKARSU (akarsu) / ÄIKARSU (akar+su)/ OIKICARSU (akışar+su) / OIKIARSU (akar+su)). This compound word is made up of the word “OIKA.....

AL COF / AL+COF

Original-Latin: OLCOF
Transcript: OLCOF
Description:
68v Sayfasında sekiz sözcükten oluşan bir cümle içerisinde geçen 1. sözcük olarak okunmuştur. Yazar bu sözcüğü "OLCOF" şeklinde yazmış. Biz bu sözcüğü "AL COF" şeklinde okuduk. Ancak bunu neden b.....
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close