WORDS MATCHING ILLUSTRATIONS

2 ACI SU

Original-Latin: 2OCISU
Description:
Burada üç ayrı sözcüğün bitişik yazılması söz konusu olmuş. Baştaki işaret rakam olarak 2 dir. Fakat burada bu ilk işarete dikkatli bakınca bileşik hece olduğu da düşünülebilir. Böyle ise üstteki içi .....

2 ILGA / EKİ+ILGA -veya- ZILGAR / ŞILGA (?)

Original-Latin: 2+ILGAP / EKİ+ILGAP -veya baştaki harfi Z okursak- ZILGAF / ZILGAP
Description:
Bu sözcük, kök yapıları ve ona bağlı sap kısmı çizilmiş iki bitki çizimi arasında yazılmıştır. Sözcüğün başındaki işareti rakam olarak veya sayı ses değeri olarak okursak bu sözcük 2 veya EKİ/İKİ sözc.....

2 ÖZ GIZ (2 ÖZ KIZ)

Original-Latin: 2OZGZ / 2ÖZGZ
Description:
Yeni Bir Çizim Sözcük Eşleşmesi Örneği (folio 85 r - 86 v) Bunu örtüşmeyi henüz (bugün sabah) tespit ettik. Bu bizim tespit ettiğimiz 93. çizim ve sözcük eşleşmesidir. Bu bir bileşik sözcük. ……… .....

8 ÇOCUSU / 8 ÇOCUĞU

Original-Latin: 8ÇUCSU
Description:
The words 8 ÇUCSU / 8 ÇUCU-SU (8 çocuğu > 8 CHILDREN) mean "that eight children", and "the/that/their/those eight children". Because that "-SU" ("-si/-su/-si-/-su") suffixe at the and is English equ.....

8 İNAK

Original-Latin: 8 İNOX
Description:
According to the dictionary named "Tarama Sözlüğü", the word İNAK means "a person who can be trusted", and the meaning of this word is given as "true friend, friend, confidant/intimate" in the "Person.....

AÇAR ALU

Original-Latin: OYÇAR OLU
Description:
In Folio 8V: The word ALU is written by the author as OLU. Many examples in which the letter O in the author's dialect turns into the A sound in today's Turkey Turkish has already been read in this wo.....

AFŞAR (otu)

Original-Latin: OFŞAR
Description:
Yazarın AFŞAR biçiminde yazdığı bu bitkiye modern Türkiye Türkçesinde AFŞAR OTU denilmektedir. Burada OTU sözcüğü İngilizcedeki "herb" anlamındadır ve genel olarak Türk dilinde bu sözcük bitki, herb v.....

AFYON EKEM -veya- AFYON EKİM

Original-Latin: AFOĞIN EKİEM
Description:
33r Sayfasında yazarın çizdiği bitkinin baş kısmını AFYON bitkisine benzetmiştik ve bu sayfada yazarın AFOĞIN biçiminde AFYON / AFYONUN sözcüğünün yazdığını düşünüyoruz. Çizimi yapılan bitkinin yapra.....

AKAK

Original-Latin: OXOX
Description:
This word, read on page 84v, which is written in the form OXOX. On the page where this word is written, there are water ponds or pools with drawings of women in them and they are connected by stream.....

AKARSU / AKIŞ+AR+SU

Original-Latin: OIKARSU / OIKIARSU / OIKICARSU
Description:
Folio 85v and 86r (The Map Foldout) Text in Latin: “OIKARSU” (ÆOIKARSU (akarsu) / ÄIKARSU (akar+su)/ OIKICARSU (akışar+su) / OIKIARSU (akar+su)). This compound word is made up of the word “OIKA.....

AL ÇÖP SAP / AIL(ağıl) ÇÖP SAP / AL COF 2(eki) EP (hep)

Original-Latin: OLCOPZAP / OILCOPZAP / OL/OIL+COP/CÖP/COF+ZEP/ZAP/2AP
Description:
Mevcut alfabe türeşkoşumuna göre bu sözcüğü; ' OLCOPZAP / OILCOPZAP / OL/OIL+COP/CÖP/COF+ZEP/ZAP/2AP ' şekilde okumak mümkün. Bunun da diğer ay isimleri gibi bir bileşik kelime olduğu söylenebilir. Gü.....

ALAKUŞ / ALKUŞ / ALGUŞ / ALAHUŞ / ALA+HUŞ

Original-Latin: OLOXUŞ
Description:
Yazar f-88v 89r sayfasında (en soldaki sayfanın sol üst köşesindeki sözcük) https://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1006233 Bu sözcük bir bitki adı olarak yazılmıştır. Bu sözcük bir bileşik sözcüktü.....

ALAZ

Original-Latin: OLOZ / OıLOZ
Description:
Right next to one of the star drawings on Page 68r, we can read the word OLOZ written by the author. Today, we write and pronounce this word as ALAZ in Turkey Turkish. The OLOZ form in the.....

AP+ARAP OGUR/UĞUR

Original-Latin: AP ARAP OUR
Description:
AP+ARAP (kapkara) OGUR/UĞUR (bereket): This words is written on the page 90r (folio 89v-90r) as the last three word of the 4th line. The author wrote this word as 'AP ARAP OUR'. Because of the phoneti.....

APIŞAK

Original-Latin: OPŞAK
Description:
Yazarın OPŞAK biçiminde yazdığı bitki adının çam ağacı cinslerinden birisi olması muhtemeldir. Bu bitki adının ses değeri yakınını APIŞAK biçiminde Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğünde "Tarla kenar.....

ARAK ÖZÜ

Original-Latin: ARAXÖZ
Description:
ARAK sözü rakı anlamında kullanılmıştır ve yazar burada arak sözcüğünü ARAX biçiminde yazmış. Ancak bu sözü bu gün alkollü içki ve votka anlamında kullanan Türk dili ağızları vardır. Buna rağmen daha .....

ARAR OK

Original-Latin: ORAROX / ARAROX
Description:
ORAROX / ARAROX ARAR OK (Sözcük harita sayfasında okunmuştur. bir düz ok atışı biçiminden yaklaşımla hizalamak anlamında kullanılmış olabilir.) Sözcüğün harita sayfasında okunmuş olması ve burada.....

AY APAK (ay+apak) -veya- AY AFAK (ay+afak)

Original-Latin: OYAPAK / OYAFAK
Description:
Bu sözcük 99-r sayfasında okunmuştur. Bu iki ayrı sözcüğün bitişik yazılması ile oluşturulmuş bir sözcüktür. Oluşan bileşik sözcüğün kökü niteliğine gelmiş olan ilk sözcük OY- biçiminde yazılmış olan .....

AY OLU / AY ÖLÜ

Original-Latin: OYOLU / OYÖLÜ
Description:
Astronomical illustration (a 12-month calendar is drawn) on this page 67r. (The first month is 'AL-OLU' / 'AL-ÖLÜ' (January). In old Turkish the word OY OLU translates into modern Turkish as AY ÖL.....

AY+AB/AP+SU / AY+EPSİ / AY+HEPSİ

Original-Latin: OYAPSU / OYEPSÜ
Description:
Page 67r. Eleventh month/“December” The original text in Latin: Since the third character of this compound word is indistinct, we have accounted for it being the character “–Æ– (–A/–E)”, and or “–.....

AYAK OPAĞINI ÇİZER/ÇİZEN SU/ŞU

Original-Latin: OYAK/OIYAK OPAĞN ÇSAR SU/ŞU
Description:
Bu tümcede yazarın "OYAK OPAĞI" olarak nitelediği ayağın "TOPUK kısmı" olmalıdır. Bu tümcedeki ÇİSAR (ÇİZER) sözcüğünün Ç harfinin köşesi sayfadaki kadın çiziminin topuğuna dokunmaktadır. Benzeri eşle.....

AYAK SAK APAK

Original-Latin: OIYAIK SAK APAK / OYAIK SAK APAK
Description:
OIYAIK SAK APAK > AYAK SAK APAK > Dilimizde SAK sözcüğünün SAP anlamında kullanımı vardır. Bu sebeple yazar AYAK SAK dediğinde yani "ayak sapı" anlamında bu sözcükleri k.....

AYAMA

Original-Latin: IOĞYAMO / AIYAMO
Description:
Sözcük harita sayfasında okunduğu için çizim sözcük eşleşmesi sayılmalıdır. Bugün “AYAMA”, “AYAZMA” gibi kelimelerin “Hagia” (kutsal anlamındaki) Yunanca kelimeden geldiği söylense de bunun Hint-Avrup.....

AYÇALI / AY+ÇÖLÜ / ÖLÇÜLÜ

Original-Latin: OYÇOLU / OYÇÖLÜ / ÖYÇÖLÜ
Description:
The word “OYÇOLU” in ancient Turkish is also known as “AYÇALI” (which means “AY+HİLALİ/hilal” (the crescent-moon)) in modern Turkish. You can see the meaning of the words 'AY' and 'AYÇA' in the Tu.....

AZAK

Original-Latin: AZAX
Description:
Harita sayfası olarak da anılan folio 85v-86r sayfasında (sayfanın sağ üst köşesinde veya kuzeydoğu istikametinde) AZAX sözcüğü yazılmıştır. Bugün biz bu sözcüğü AZAK şeklinde yazmaktayız. Azak sözc.....

BU/O + YAZ + AĞIR

Original-Latin: UYOSAĞR (U + YOS + AĞR )
Description:
Bu sözcük 'HAZİRAN' sözcüğünün eş anlamlısıdır. “UYOSAĞR” kelimesinin baştaki “U-” sesi için iki olasılıktan bahsedilebilinir. Bunlardan birisi bugün kullandığımız ‘bu’ sözcüğünün yazarın ağzında (ya.....

Ç NOR

Original-Latin: ÇNOR
Description:
Ç bir kısaltma olarak ça/çaa/çağa veya çocuk anlamında ve NOR ise NAR sözcüğünün yazarın ağzındaki biçimidir. Bu sözcük bebek NAR veya ÇOCUK NAR anlamındadır. On the f-4r page in VMS, the first wo.....
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close