ARAR OK

Original-Latin : ORAROX / ARAROX
Transcript :
ORAROX / ARAROX ARAR OK (Sözcük harita sayfasında okunmuştur. bir düz ok atışı biçiminden yaklaşımla hizalamak anlamında kullanılmış olabilir.) Sözcüğün harita sayfasında okunmuş olması ve burada sözcüğün yazıldığı yerin karşılıklı iki ucu arasında tünel biçiminde yapıların birbirine karşılıklı olmakla hizalı çizilmiş olması bir çizim sözcük eşleşmesi örneğidir.