AYAMA

Original-Latin : IOĞYAMO / AIYAMO
Transcript :
Sözcük harita sayfasında okunduğu için çizim sözcük eşleşmesi sayılmalıdır. Bugün “AYAMA”, “AYAZMA” gibi kelimelerin “Hagia” (kutsal anlamındaki) Yunanca kelimeden geldiği söylense de bunun Hint-Avrupa dillerinde geçmiş kökleri tam olarak bilinmemektedir veya açıkça esası olmayan bulgular kelimenin kökeni olarak uydurulmaktadır. Aslında “Hagiama” kelimesi “Ayama” kelimesi ile ortak kök olan “AY-’dan” türetilmiş olmalıdır. AYAMA kelimesi; “Ay gibi kutsal”, “Ay bereketi”, “Ay’ın hayat getiren suyu” veya “Ay’ın hayat vermesi/doğurganlığı” anlamındadır. Benzeri sözcük aynı ses değeri ile Azerbaycan ağızlarında AYAMA biçiminde tamamen farklı anlamda olmakla halen kullanılmaktadır. Fakat Azeri ağızlarında bu sözcük genellikle “bir adama el tarafından verilen lakap veya ad” anlamında kullanılır. Kelime Hint-Avrupa dillerinde “kutsal su” adını almıştır. Konstantinopolis (İstanbul) şehrinde çok sayıda AYAMA adında sular ve yerler/mekânlar vardır. AYAMA “kutsal su” anlamındadır ve bu isimde eski çeşmeler, bir de dere ve bazı kutsal mekânlar bu şehirde birden çok sayıda yerlerde olmakla bulunur.