APIŞAK

Original-Latin : OPŞAK
Transcript :
Yazarın OPŞAK biçiminde yazdığı bitki adının çam ağacı cinslerinden birisi olması muhtemeldir. Bu bitki adının ses değeri yakınını APIŞAK biçiminde Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğünde "Tarla kenarlarına çit yerine konulan çatallı çam ağacı." açıklamasıyla birlikte görmekteyiz. Bakınız: https://sozce.com/nedir/18171-apisak
Links
https://sozce.com/nedir/18171-apisak