ÇOCUKLU / ÇOCULU DETAILS

ÇOCUKLU / ÇOCULU

Original-Latin :

ÇCILU / ÇCLU

Transcript :

ÇCILU / ÇCLU

Description :

Bu sözcüğü harita sayfası olarak bilinen 85v - 86r sayfasında sağ üst kısımda kale çiziminin etrafındaki yazı içerisinde okuduk. Yazarın ÇCILU / ÇCLU şeklinde yazdığı bu sözcük bugün dilimizde ÇOCUKLU şeklinde anılmaktadır. ÇOCUKLU sözcüğünün anlamı sözlüklerde genellikle "çocuğu olan" anlamında açıklansa da bu sözcük aynı zamanda "hamile olan/karnında çocuk taşıyan" anlamında da kullanılmaktadır ve geçmişte de aynı şekilde kullanılmıştır. ÇOCUKLU sözcüğünün kökü 'ÇOCUK-' eki '-LU' sözcük-ekidir. [Türk dilinde bu (-lı/-li; -lu/-lü) ekin çeşitli fonksiyonları vardır. Örneğin, vasıf isimleri yapar, bir nesnenin bulunduğunu bildirir, arkasına geldiği isimden bir yerde var olduğunu bildirir, sahiplik ve bağlılık ifade edebilir, bir birine zıt mânâda olmakla yan-yana gelen isimlerde bir arada bulunma mânâsı verir. (gece-li gündüz-lü gibi) Fakat bizim incelediğimiz 'çocuk-lu' sözcüğünde 'çocuğa sahip olma / çocuk sahibi olan' anlamı vermiştir.] Bu sözcükler okunmuş olduğu 85v - 86r sayfasında; "ÜLGSU OLCO POŞAM ÖR IYAĞIN ÖPÜR" cümlesi içerisinde geçmektedir. Bu sözcükler bu cümlenin öncesinde yazılı durumdadır. Cümlenin evveli de vardır ancak şu ana kadar okuduğumuz/incelediğimiz kısım; "ÇCILU OVĞN OILGZ OPARAR ÜLGSU OLCO POŞAM ÖR IYAĞIN ÖPÜR" cümlesi veya yarım cümlesidir. (ÇOCUKLU, AVIKKIN, OĞLAN KIZ APARAN EL+KIZI 'ALCA', PAŞAM, ‘ÖR AYAĞIN ÖPER’.) Yazar virgül veya cümle sonunda nokta işareti kullanmadığı için özellikle uzun cümlelerin nerede başladığı nerede bittiği paragrafın veya sayfanın bütünü incelendiğinde daha iyi görülmektedir. Bu cümleyi bugünkü dilimiz ile yazacak olsak, "ÇOCUKLU AVIKKIN (erkek düşkünü) OĞLAN KIZ APARAN (oğlan kız çocuklarını götüren/taşıyan/servis eden) EL+KIZI 'ALCA', PAŞAM, ÖR AYAĞIN ÖPER" şeklinde yazacaktık. Bu cümlede ALCA sözcüğü veya yazarın yazdığı şekli ile OLCO sözcüğü bir kadının adıdır (Ya-da bu kadın esir anlamına gelen OLCA sözcüğü olabilir). ÖR sözcüğü "kaftanın koltuk altları" anlamında kullanılmıştır. Bu cümle hakkında daha fazla bilgi cümle okumaları sayfamızda görülebilir.

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close