AVIKKIN DETAILS

AVIKKIN

Original-Latin :

OVIIN / OVĞN

Transcript :

OVIIN / OVĞN / AVIĞIN

Description :

Bu sözcüğü harita sayfası olarak bilinen 85v - 86r sayfasında sağ üst kısımda kale çiziminin etrafındaki yazı içerisinde okuduk. Yazarın OVIIN / OVĞN şeklinde yazdığı bu sözcük bugün dilimizde AVIKKIN şeklinde anılmaktadır. Bu sözcük günümüzde çok işlek değildir ve unutulmak üzeredir. AVIKKIN sözcüğünü "erkek istiyen" anlamındadır. Aslında sözcük 'avgın' yani 'avlanmaya düşkün / sürekli avlamak isteyen' anlamına gelen sözcük üzerinden yakıştırma veya ima olarak bu anlamı kazanmış olmalıdır. Sözcüğün kökü AV- (avlanmak) anlamındadır. Ancak nedense bugün bu sözcük (avgın/avkın) sözlüklerde ya hiç görünmez ya da bu anlamda görülmez. Ya da anlamı kaymış içerikleri ile görünür. Bu sözcüğün erkekler için bir 'anlam benzeri' kullanımını 'çapkın/çapgın' sözcüğü ile Türk dilinde görüyoruz. [Burada sözün köküne alışkınlık, düşkünlük, büyütme ve aşırılık anlamı veren -gın sözcük ekidir. ('-gın /-gin, -gun /-gün' eki bazı ağızlarda ve/veya ses uyumuna göre '-kın / -kin, kun / -kün' şeklinde de görülmektedir) Örneğin > 'az-gın' ] Bu sözcükler okunmuş olduğu 85v - 86r sayfasında; "ÜLGSU OLCO POŞAM ÖR IYAĞIN ÖPÜR" cümlesi içerisinde geçmektedir. Bu sözcükler bu cümlenin öncesinde yazılı durumdadır. Cümlenin evveli de vardır ancak şu ana kadar okuduğumuz/incelediğimiz kısım; "ÇCILU OVĞN OILGZ OPARAR ÜLGSU OLCO POŞAM ÖR IYAĞIN ÖPÜR" cümlesi veya yarım cümlesidir. (ÇOCUKLU, AVIKKIN, OĞLAN KIZ APARAN EL+KIZI 'ALCA', PAŞAM, ‘ÖR AYAĞIN ÖPER’.) Yazar virgül veya cümle sonunda nokta işareti kullanmadığı için özellikle uzun cümlelerin nerede başladığı nerede bittiği paragrafın veya sayfanın bütünü incelendiğinde daha iyi görülmektedir. Bu cümleyi bugünkü dilimiz ile yazacak olsak, "ÇOCUKLU AVIKKIN (erkek düşkünü) OĞLAN KIZ APARAN (oğlan kız çocuklarını götüren/taşıyan/servis eden) EL+KIZI 'ALCA', PAŞAM, ÖR AYAĞIN ÖPER" şeklinde yazacaktık. Bu cümlede ALCA sözcüğü veya yazarın yazdığı şekli ile OLCO sözcüğü bir kadının adıdır (Ya-da bu kadın esir anlamına gelen OLCA sözcüğü olabilir). ÖR sözcüğü "kaftanın koltuk altları" anlamında kullanılmıştır. Bu cümle hakkında daha fazla bilgi cümle okumaları sayfamızda görülebilir.

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close