AÇGÖZ

AÇGÖZ

Original-Latin : OCCCOZ / OCGÖZ
Transcript : OCGÖZ
Alfabe transkripsiyonuna göre CC=G Burada ATA alfabe transkripsiyonuna göre orjinal metin OCCCOZ, veya OCGÖZ, olarak okunabiliyor. Bugünkü modern Anadolu Türk dili ile bu sözcüğü AÇGÖZ olarak yazabiliyoruz. Sözcük bileşik kelime şeklinde yazılmış. AÇ ve GÖZ sözcüklerini yazar bileşik olarak kullanmış. Bu sözcük Folio 24r'de okundu Not: Elbette Transkripsiyona göre O ve Ö ayrımı yapılmıyor. Bu sebeple bu sözcüğün farklı yazılış tipleri vardır. Ancak O ve Ö harfini yazarın tek bir işaret ile yazıyor olması durumu yüzlerce sözcükte kendisini göstermiş bir durumdur. Üstelik pek çok eski Türk yazıtlarında tek yazı işareti ile iki ses birden bildirme durumu oldukça sık görülen bir durumdur.