AIRSU

AIRSU

Original-Latin : AIRSU
Transcript : AIRSU / AĞIR-SU
Muhtemelen burada AIR / AĞIR sözcüğü SERT anlamında ve AIRSU (ağırsu) biçiminde bileşik sözcük olarak yazılmış olan sözcük ise SERT SU anlamında kullanılmış olabilir. Tümce çözümlemesi yapıldığında daha net bilgi verilebilecektir