BİÇİCİ BİLGİSİ ÇOCUĞU GÜNSELİKİ ÇEKER

BİÇİCİ BİLGİSİ ÇOCUĞU GÜNSELİKİ ÇEKER

Original-Latin : PÇCÜ PİLGSÜ ÇCIYU ÇNCİLEXÜ ÇEKANÇILAR
Transcript :
Bu tümce sayfa 66r'de okunmuştur. Cümlenin yazılışı: PÇCÜ PİLGSÜ ÇCIYU ÇNCİLEXÜ ÇEKANÇILAR biçimindedir. Burada ÇN- yazılmış sözcüğünü yazar muhtemelen ÇÜN olarak seslendiiriyor ve bugün bu sözcüğü GÜN biçiminde seslendirmekteyiz. ÇNÇİLEXÜ sözcüğünü GÜNSELİKİ BİÇİMİNDE günümüz diiline çeviriyoruz. Günselik sözcüğü 'bir işe başlanması gereken gün veya zaman anlamındadır. Yani bu cümlede BİÇİCİ BİLGİSİ ÇOCUĞU GÜNSELİKİ ÇEKER (Cerrahın bilgisi çocuğu doğru zamanda/günde çeker) Yazarın ÇEKANÇILAR biçiminde yazdığı sözcük ÇEKER veya ÇEKER-ÇIKARIR anlamındadır. https://sozce.com/nedir/145162-gunselik NOT: Bu tümcedeki son sözcüğün ilk harfi biraz silik çıkmış. Bunun Çb/Çbi (Ç1) yazılmış olması olasıdır. Böyle ise bu sözcüğü ÇBİ-ANÇILAR biçiminde de okumak mümkündür. Burada ÇBİ sözcüğü CEB ve ANÇILAR sözcüğü ise AÇAR biçiminde çevrilebilir. Bu sözcük ‘ameliyat kesiği-cepçiği açmak’ anlamında cep benzetmesi ile kullanılmış olabilir. Bu durumda tümce şu anlamda verilmiş olabilir: Cerrahın bilgisi çocuğu doğru zamanda keser.
Links
https://sozce.com/nedir/145162-gunselik
https://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1006192