ILKU ALGAR DETAILS

ILKU ALGAR

Original-Latin :

ILGU ILGAR / ILGU ILGOR

Transcript :

ILGU ILGAR

Description :

Folio 99r sayfasında çizimle eşleşen iki sözcük: ILGU ILGAR okunmaktadır. Bu sözcüklerden birisi “fidan” veya “fidanlık” anlamında, diğeri ise “anadut”/”yaşlı-dur” anlamındadır. Yazmada sayfa 99r alt kısımda bir fidan çizilmiştir ve meyve ve yaprak şeklinden bunun bir DUT fidanı/fidesi olduğu anlaşılmaktadır. Yazarın ILGU biçiminde yazdığı “ılku” sözcüğü “fidanlık” anlamında halen kullanılmaktadır. Yazarın ILGAR / ILGOR biçiminde yazmış olduğu sözcük ise bu gün ALGAR biçiminde yazılmakta ve “yaşlı dut” / “anadut” anlamında kullanılmaktadır. ILGU ILGAR (yazmadaki yazılışı ile)= ILKU ALGAR (güncel yazılışı ile) = Fidanlık anaDUT anlamındaki iki sözcüktür ve her ikisi yazmadaki çizimle eşleşmektedir. Yazarın yaklaşık 600 yıl önce ILGU biçiminde yazmış olduğu sözcük bu gün Karadeniz bölgesi ağızlarında ILKU ve ILKI biçiminde yaşamaktadır ve bu sözcük “fidanlık” anlamında kullanılmakla birlikte unutulmak üzere olan sözcüklerimizdendir. Bu sözcük halen SİNOP bölgesi ağızlarında belli ölçüde (kısmen) işlektir. Bakınız: https://sozce.com/nedir/160236-ilki https://sozce.com/nedir/160253-ilku İkinci sözcükte sondan ikinci harfinin O mu yoksa A harfi mi olduğu tam anlaşılamadığı için yazarın ILGAR veya ILGOR biçiminde yazmış olduğu sözcüğün ses değeri yakını olan ALGAR sözcüğü “yaşlı dut ağacı”, “ana-dut” anlamındadır. Bakınız: https://sozce.com/nedir/11540-algar https://sozce.com/nedir/15307-anadut

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close