OĞULCUK / OĞULÇAK / ALÇAK (?) DETAILS

OĞULCUK / OĞULÇAK / ALÇAK (?)

Original-Latin :

OILÇOX / OLÇOX

Transcript :

OILÇOX / OLÇOX

Description :

Yazarın OĞUL sözcüğünü OIL biçiminde yazdığını diğer okunmuş sözcük örneklerinden bilmekteyiz. OILÇOX ve OLÇOX biçiminde okunan bu sözcüğün bu gün Anadolu'da konuşulan ağızlarla mukayesede ses değeri yakını olan sözcükler OĞULÇAK, OĞULCUK ve ALÇAK sözcükleridir. Bu sözcüklerin anlam içeriklerini sözlüklerde görebilirsiniz. Yazarın OILÇOX biçiminde yazdığı sözcüğün büyük olasılıkla bu günkü OĞULÇAK / OĞULCUK sözcüğü olduğunu düşünmekteyiz. Bu sözcükler aslında büyük olasılıkla aynı sözcüğün farklı bölgelerin ağızlarında farklı seslendirilen biçimleridir. Fakat bir bölgede OĞULCUK sözcüğü belli anlamda kullanılırken bir başka bölgede seslendirilen biçimi anlam içeriğindeki farklı anlamları ile bu sözcüğü kullanmaktadır diyebiliriz. Bu sözcüğün OĞULCAK biçiminde de seslendiren bölgeler vardır. Bu sözcükler bölge ismi olarak da kullanıldığı gibi asıl anlam içeriği şunlardır: 1. Küçük oğul, oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi. 2. anat. Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo. 3. bit. b. Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm. Bakınız: https://sozce.com/nedir/239805-ogulcuk https://sozce.com/nedir/239806-ogulcak https://sozce.com/nedir/239805-ogulcuk-cucuk https://sozce.com/nedir/10987-alcak NOT: OLCIK, ALÇAH, ALÇAK, OĞULÇAK, OĞULCUK sözcüklerinin uzak geçmişte birbirinden ayrışmış sözcükler gibi geçmiş ortak Ön-Türk kök sözcükten türetildiğini düşünmekteyim. https://sozce.com/nedir/240922-olcik

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close