OĞUL+ÇÖP / OĞUL+COP veya AL+COF DETAILS

OĞUL+ÇÖP / OĞUL+COP veya AL+COF

Original-Latin :

OILCOP / OLCOP / OLCOF / OILCOF

Transcript :

OILCOP / OLCOF

Description :

Görselde üstteki sözcüktür. Bu sözcük bir bileşik sözcük olmalıdır. OLCOF sözcüğü ses değeri yakını AL COF sözcükleridir. COF sözcüğü "parlak, parlaklık" anlamında kullanılmaktadır. Dolayısı ile yazar bu sözcüğü OLCOF olarak yazdıysa bu sözcüğü KIRMIZI PARLAK veya KIRMIZI PARLAKLIK anlamında çevirebiliriz. Buna karşın bu sözcüğün OILCOP okunuşunun farklı anlamı vardır. OILCOF sözcüğü muhtemelen "doğumu veya döllenmeyi sağlayan oğul - çöp/kol/sopa/fide/tohum veya en-küçük-birim" gibi bir anlamda kullanılmış olmalıdır. Bu şekilde düşünmemizi sağlayan şey aynı sayfada bir alt satırda okunmuş olan OILÇOX sözcüğüdür. Sözcük kökleri ona bitişen sözcük veya eklerin ses değeri ile ses uyumu sağlar şekilde yakın sesleri değiltirir/evirir veya yutarlar. OĞUL+COP sözcüğü ile OĞUL+ÇÖP sözcüğü arasında tek fark farklı ağızlarda -Ç- sesinin -C- sesine dönüşmüş olmasıdır. Bu tip ses dönüşümleri/değişimleri Türk dilinin farklı ağızlarında sıklıkla görülür. Bu tümceden, OILÇOX sözcüğünün okuduğumuz bu sözcükle aynı ortak kökten türemiş olması oldukça muhtemeldir. Bu durumda anlam içerikleri de yakın olmalıdır. Kök sözcük anlam içeriği dahilinde her iki sözcüğün paylaştıkları anlamlar bulunuyordu diyebiliriz. Açıkçası OL- (olmak) kök sözcüğü ile OIL (oğul) sözcüğü arasında da kökdeşlik olduğunu düşünmekteyim. Muhtemelen dil bilimciler bu detayı benimle benzer biçimde görmüyor veya düşünmüyor da olabilirler. Yazarın OĞUL sözcüğünü OIL biçiminde yazdığını diğer okunmuş sözcük örneklerinden bilmekteyiz. OILÇOX ve OLÇOX biçiminde okunan bu sözcüğün bu gün Anadolu'da konuşulan ağızlarla mukayesede ses değeri yakını olan sözcükler OĞULÇAK, OĞULCUK ve ALÇAK sözcükleridir. Bu sözcüklerin anlam içeriklerini sözlüklerde görebilirsiniz. Yazarın OILÇOX biçiminde yazdığı sözcüğün büyük olasılıkla bu günkü OĞULÇAK / OĞULCUK sözcüğü olduğunu düşünmekteyiz. Bu sözcükler aslında büyük olasılıkla aynı sözcüğün farklı bölgelerin ağızlarında farklı seslendirilen biçimleridir. Fakat bir bölgede OĞULCUK sözcüğü belli anlamda kullanılırken bir başka bölgede seslendirilen biçimi anlam içeriğindeki farklı anlamları ile bu sözcüğü kullanmaktadır diyebiliriz. Bu sözcüğün OĞULCAK biçiminde de seslendiren bölgeler vardır. Bu sözcükler bölge ismi olarak da kullanıldığı gibi asıl anlam içeriği şunlardır: 1. Küçük oğul, oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi. 2. anat. Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo. 3. bit. b. Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm. Bakınız: https://sozce.com/nedir/239805-ogulcuk https://sozce.com/nedir/239806-ogulcak https://sozce.com/nedir/239805-ogulcuk-cucuk https://sozce.com/nedir/10987-alcak NOT: OLCIK, ALÇAH, ALÇAK, OĞULÇAK, OĞULCUK sözcüklerinin uzak geçmişte birbirinden ayrışmış sözcükler gibi geçmiş ortak Ön-Türk kök sözcükten türetildiğini düşünmekteyim. OĞUL+ÇÖP sözcüğünü de "doğumu veya döllenmeyi sağlayan kol veya çöp yada en küçük birim" veya "oğul döl" anlamına geldiğini düşünerek çeviriyorum ve bu sözcüğün bu gün unutulmuş olduğunu söyleye bilirim. Yani sözcüğün OĞUL DÖL biçimi kullanılmaktadır fakat OĞUL COP/ÇÖP biçimi unutulmuştur denilebilir. Diğer bir olasılık yazarın OĞUL+ÇÖP anlamında kullandığı bu sözcüğün bu gün OĞUL OTU diye anılan bitki olmuş olması olasılığıdır. Ballıbabagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis). Bakınız: https://sozce.com/nedir/239792-ogul-otu https://sozce.com/nedir/239781-ogul-dol

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close