ACITICI veya AĞITCI DETAILS

ACITICI veya AĞITCI

Original-Latin :

OCITCU / OCTCU (ikinci harfi -O- okuyanlar varsa bu durumda sözcük OĞITCU)

Transcript :

OICITCU / OCTCU veya OĞITCU

Description :

Bu sözcüğün baştan ikinci harfi C biçiminde okunmuştur. Fakat bu harf zamanla kısmen silinmiş bir O harfi ise bu durumda bu sözcüğü alfabe türeşkoşumumuza göre OĞITCU biçiminde okuyacaktık. Bu durumda sözcüğün günümüz dilindeki AĞITÇI sözcüğü olduğunu söylemek mümkündü. Fakat ikinci harfi burada C okursak bu durumda sözcüğü günümüz diline ACITICI (acı veren veya acı veren kimse anlamına gelen) biçiminde çevire biliriz. Sözcük 99-r sayfasında okundu. Bu sözcüğün hangi anlamda olduğunu netleştirmek için bu sayfadaki tümcelerin çözümlemesi yapılmalı ve yazmada aynı sözcüğün geçiyor olabileceği diğer tümceler de incelenmelidir. Bakınız: https://sozce.com/nedir/5493-agitci https://sozce.com/nedir/355374-acitici https://sozce.com/nedir/1773-acitmak https://sozce.com/nedir/239201-ocutmak https://sozce.com/nedir/1764-acitgan-acitkan NOT: Bir de bu sözcüğe ses değeri yakını olan ACOT diye bir sözcük bu gün unutulmak üzere de olsa Anadolu'da bazı yerlerde halen kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüne göre, ACOT sözcüğü "Peygamber çiçeği", "düğme çiçeği" anlamındadır. Yani bu yazar tarafından OCTCU / OCITCU biçiminde yazılmış sözcük ACOTCU ise bu durumda bu sözcük "düğme çiçeği satıcısı" veya "düğme çiçeği yetiştiren kimse" biçiminde anlaşılmalıdır. Dediğimiz gibi, gelecek çalışmalar ile bu seçeneklerden bazıları elenecek ve yazarın bu sözcüğü hangi anlamda kullanmış olduğu netleşecektir. Bakınız: https://sozce.com/nedir/1868-acot https://sozce.com/nedir/257953-peygamber-cicegi https://sozce.com/nedir/130426-gelin-dugmesi

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close