2 ILGA / EKİ+ILGA -veya- ZILGAR / ŞILGA (?) DETAILS

2 ILGA / EKİ+ILGA -veya- ZILGAR / ŞILGA (?)

Original-Latin :

2+ILGAP / EKİ+ILGAP -veya baştaki harfi Z okursak- ZILGAF / ZILGAP

Transcript :

2+ILGAP / EKİ+ILGAP veya ZILGAF / ZILGAP

Description :

Bu sözcük kök yapıları ve ona bağlı sapı kısmı çizilmiş iki bitki çizimi arasında yazılmıştır. Sözcüğün başındaki işareti say veya sayı ses değeri olarak okursak bu sözcük 2 veya EKİ/İKİ sözcüğüdür. ILGAP sözcüğü ise zamanla son sesi düşerek ILGA biçimini almış olmalıdır. ILGA sözcüğü ILGIN ağacı adının söyleniş biçimlerinden birisidir. Yani burada 2 ILGIN yazılmış olmalıdır. Fakat ilk harfi basit alfabe karakteri biçiminde Z sesi ile değerlendirirsek bu durumda sözcüğün bu gün yaşayan ses değeri yakını bu günkü ZILGAR sözcüğüdür ki bu sözcük "genç, uzun ağaç" ve "genç çam ağacı" anlamındadır. Bir de ŞILGA sözcüğü vardır ki bu sözcüğün zaman içerisinde ağızlarda son sesi düşmüş ise ZILGAF sözcüğü ile ses değeri yakınlığı düşünülebilir. ŞILGA sözcüğü farklı ağızlarda veya bölgelerde "çalı, funda, fidan, çubuk" gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Burada açıklanan olasılıkların herhangi birisi zaten çizim ile eşleşme olarak kabul edilebilir. Fakat yazarın bunlardan hangisini kastettiği veya kullandığı tümce çözümlemeleri üzerinde daha çok çalışılırsa ortaya çıkabilir. Bakınız: https://sozce.com/nedir/160027-ilga https://sozce.com/nedir/160070-ilgin https://sozce.com/nedir/352565-zilgar https://sozce.com/nedir/296428-silga

LINKS

# Link URL

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close