LAP SAR ÖZ / LAP SAROŞ/SEROŞ DETAILS

LAP SAR ÖZ / LAP SAROŞ/SEROŞ

Original-Latin :

LOPSAROS

Transcript :

LOP SAROS

Description :

Yazar burada üç ayrı sözcüğü bitiştirerek bir bileşik sözcük gibi yazmış. Yazarın benzer bitiştirmeleri çok sayıda olmakla yazma boyunca yapmış olduğu zaten görülmüş ve not edilmişti. Burada yazarın LOP biçiminde yazdığı ve bu gün bazı ağızlarda LAP biçiminde ifade edilen sözcük "İNCİR" anlamındadır. Bu bölümde yazar tarafından yapılan çizime bakıldığında sözcüğün solunda bir adet yeşil renge boyalı bir kap veya fıçı benzeri bir yapı ve onun yanında bir incire benzer bir çizim ve bu çizimin altında buna bitişik olarak yapılmış bir bitki-kök yapısı görülüyor. Yazarın bitki çizimlerinde gerçekçi değil ifadesel çizim yaptığını düşündürecek başka örnekler yazmada görülmüştür. Mesela SAZAK (murt/mersin ağacı) çizimini ağacın tek bir yaprağını göstermeden sadece dalları ve meyveleri çizerek göstermişti. Burada ise İNCİR meyvesini köke birleşik çizmiş veya sarılgan/sarmal veya dolaşık görünen kök yapının üst kısmını incire benzer çizmiş olması sözkonusudur. Bu bir çizim sözcük eşleşmesi olarak LOP / LAP sözcüğü için açılan bölümde not edilmiştir. Fakat bu bileşik sözcüklerin LOP-/LAP- köküne bitişen bölümü de ayrıca çizim sözcük eşleşmesi göstermektedir. Öyle ki, +SAR+ÖZ sözcükleri SARMAL-ÖZ, SARILGAN-ÖZ, (sarmak sözcüğü kökünden sarılgan anlamında) sözcükleri kökteşi olup aynı anlam içeriğine ortak bir sözcüktür ve en sona bitiştirilmiş +ÖZ sözcüğü -yapı, cins, öz anlamında kullanılmıştır. ÖZ sözcüğünün "ağaç özü" anlamında ve bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm" anlamında kullanımı bilinmektedir. Ayrıca ÖZ sözcüğü iç, çekirdek, embriyo (embryo) anlamında da kullanılmaktadır. Buna esasen bu sözcüğün kök anlam içeriği dahilinde esasen "bir yapının gelişmesini sağlayan en küçük yapı taşı veya birimi" gibi bir anlam vardır. Buna göre sözcüğün bu yazma boyunca muhtelif tümcelerde "KÖK" anlamında kullanımı olup olmadığı yazmada bu sözcüğün geçtiği tümceler incelendiğinde ayrıca netleşebilir. Fakat bu hali ile LAP+SAR+ÖZ "sarılgan cins/yapı veya görünümdeki incir" veya "incir sarılgan özlü" anlamında bitişken olarak yaratılmış bir sözcük formunda çizimle çoklu eşleşme göstermektedir. Çizilen bitkinin kök yapısının birbirine dolaşı/sarılmış tipte olduğu görülmektedir. Üstelik bu sözcüğün son iki bitişeni aynı zamanda SAROŞ/SEROŞ biçiminde de okunuyor. Bu durumda SEROŞ/SAROŞ sözcüğü SARHOŞ anlamında da kullanılıyor olabilir. Yazarın bu tip bir alfabe yaratmaktan dolayı farklı sözcük oyunları yaptığına dair yazma boyunca pek çok örnek görülmüştür. Ayrıca bitki bilimcilerin ve dil bilimcilerin SARHOŞ İNCİR veya İNCİR SARHOŞ diye bir ad veya sözcüğün dilimizde geçmişte veya bu gün var olup olmadığına da bakmasında fayda vardır. Belki burada yazarın "sarhoş incir" biçimine işaret ettiği bir başka bitki adı da olabilir. Bu detaya bitki bilimcilerin bakması gerekmektedir. Bakınız: https://sozce.com/nedir/275336-sefros https://sozce.com/nedir/277509-seros https://sozce.com/nedir/273172-saros NOT: İngilizcedeki serous sözcüğünün de SAR+ÖZ (ser+öz) sözcüklerinden alıntı olduğunu düşünmekteyim. Bakınız: https://www.etymonline.com/word/serous#etymonline_v_23272 https://sozce.com/nedir/277527-seroz-bezler https://sozce.com/nedir/250608-oz LOP (lap) sözcüğünün İncir anlamında olduğu yazdığımız bölümde bu sözcük için yapmış olduğumuz açıklama ise şöyle idi; LAP sözcüğü İNCİR anlamında kullanılmıştır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüne göre de LAP sözcüğü "taze incir" anlamında kullanılmaktadır. LOP sözcüğü LAP ve LÖP sözcüklerinin farklı ağızlarda söyleniş biçimi olup bunlar yansıma sözcükler olarak doğmuş olmalıdırlar. Bu gün LOP sözcüğü daha çok "bir organın yuvarlak ve birbirinden ayrılmış parçalarından her biri" anlamında kullanılıyor olsa da aslında sözlükler yazılırken LAP/LOP/LÖP sözcüklerinin tanımını kavramsal ve daha kapsayıcı biçimde yapmak daha doğru ve mantıklı olurdu. Buna göre LOP/LAP/LÖP sözcükleri "ana gövdeden çıkıntı yapmış elle tutulur boyutlarda ve içi dolu yumuşak yapıdaki parçaların her birisi" biçiminde yapılmalıdır. Sözlüklerimizde tanımlar kavramlar üzerinden değil de eşitlemeler veya sözcük karşılıkları, eş anlamlı sözcükler, kısaltmalar, kök anlam içeriğini bütünleyici ifade ile değil fakat daha çok son dönem anlamları üzerinden sözcük tanımları yapıldığı için pek çok kökteş sözcüğün ortak kökten geldiği algılanamamaktadır. LOP, LAP, LÖP sözcükleri ve bunların bazı türemelerine ait anlam içeriklerine aşağıdaki bölümlerde bakabilirsiniz. NOT: İngilizcedeki LOBE ve Latincedeki LOBUS sözcükleri de aynı kökten başka dillere alıntı yapılmış türemelerdir. Zaten Batılı Etimoloji sözlüklerine bakıldığında kelimenin uzak geçmişteki kökeninin bilinmediği ifade edilmiştir. Ne Eski Yunan ne de Latincede bu sözcüğün kökü yoktur fakat mevcut kullanım biçimine ve anlamına bakarak 15. yy başlarından beri sözcüğün kendi dillerinde kullanıldığına işaret ederler. [...- "a word of unknown origin". It is perhaps related to Greek leberis "husk of fruits," from PIE *logwos. ...] Bunların PIE dedikleri hayali kök dilde sözcüğün tahminen *log+wos olduğu tahmin edilen ses değerinin de aslında Ön Türk yansıma LOG + köküne eklenmiş ÖZ kök sözcüğümüz olduğu bunları görmek ve not etmek isteyecek dil bilimcileri için de gayet açıktır. Fakat akademilerden aforoz edilme korkusu ile mi bilinmez dil bilimciler çoğunlukla binlerce benzerlerini gösterebildiğimiz bu gibi durumlara dikkat vermezler. Bunlara göre binlerce sözcükte bile bu tip ses değeri ve anlam örtüşmesi olsa dahi bunlar tesadüfi durumlar veya anagram okumalardır. Batılılar kendileri sözlüklerinde "biz kökenini bilmiyoruz ancak PIE tabir ettiğimiz ve var olduğu varsayımsal olan kök dilden geliyor olabilir" anlamında açıklamalar yaptıkları halde bizim akademilerde nedense asıl kök yansıma sesten doğmadır ve Türk dilinde de bu kökün türemeleri vardır diye bunların açıklamalarının yanına bir not düşen bile olmaz. Bakınız; https://www.etymonline.com/word/lobe#etymonline_v_12360 https://sozce.com/nedir/215323-lap https://sozce.com/nedir/215324-lap-inciri https://sozce.com/nedir/218169-lop-incir https://sozce.com/nedir/218166-lop https://sozce.com/nedir/218466-lop https://sozce.com/nedir/218168-lop-et https://sozce.com/nedir/218467-lop-lop https://sozce.com/nedir/218467-lop-lop https://sozce.com/nedir/218170-lop-lop

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close