AKŞAM AŞAR SARHOŞU

AKŞAM AŞAR SARHOŞU

Original-Latin : OYŞAM OŞAR SAIROŞU
Transcript :
AKŞAM AŞAR SARHOŞU Anlamı: Bir gece önceden içmeye başlamış ve sabaha kadar içmiş ve/veya bir gün boyunca ve ertesi gün oluncaya kadar içmiş kimse, sabaha kadar içerek sarhoş olmuş kimse. (Bu bir deyimdir. Bugün buna “akşamdan kalma” diyenler de vardır.) Ortadaki kelimenin üçüncü harfi hem A/E hem V gibi ve aynı kelimenin ilk harfi ise hem A hem de O/Ö okunacak şekilde yazılmıştır. Bu durumda OŞAR/OŞER veya AŞVR/OŞAR/AŞER okunabilen bu kelimenin bu yazım şekli yazarın hatalı el-yazısı dolayısıyla mı böyle okunuyor yoksa bilinçli olarak mı bu şekilde yazıldı tartışılır. Bu kelimenin tam anlamını bu kelimenin geçtiği sayfayı tam olarak tercüme ettikten sonra net bir şekilde söylemek belki mümkün olabilir. Kelimenin OŞER okunuşu da ses değeri bakımından bugün AŞER (aş-ermek) anlamında kullandığımız kelimeye oldukça yakındır. Bu kelimeyi eğer AŞER olarak anlamlandırırsak bu durumda bu deyim/cümle AKŞAM AŞER SARHOŞU olarak okunabilecektir. Bu deyimin anlamı; sabaha kadar aş-ermiş / aş-erme durumu sarhoşluk derecesine gelmiş ve bütün gece boyunca devam etmiş olan hamile kadın anlamında kullanılmış bir deyim olabilir. Açıkçası bu tarz farklı okunabilen yazım şekli ile yazar “sarhoşluk derecesinde gece boyunca aş ermiş olan kadın” şeklinde anlaşılacak cümleyi yazarken aynı zamanda “sabaha kadar içen sarhoş (akşam aşar sarhoşu)” nitelemesi ile muhtemelen kadının erine (eşine) de dolaylı olarak işaret etmiştir diyebiliriz. Bu tip bir yazım şeklinin bilinçli olarak ve okuyucuya yazılanları eğlenceli kılmak için yazılmış olduğunu düşünmemizi sağlayan pek çok benzeri örneği bu yazma boyunca farklı sayfalarda görmüş bulunuyoruz. Görüleceği gibi bu tip farklı okunur yazım şekli yazarın yazılarını okuyucu için eğlenceli kılmış olmalı. Yazma boyunca benzer örnekler çok sayıda farklı bölümlerde de görülmüştür. Bu sebeple benzeri örneklerin yazma boyunca farklı örnekleri ile görünmüş olması yazarın bu farklı okunabilen yazım şeklini bilinçli olarak bu şekilde tasarladığını ve kullandığını düşünmemizi sağlamaktadır.