2 ER APARAN (götüren), ÇoCUğu DOLAŞIK O RAHİM

2 ER APARAN (götüren), ÇoCUğu DOLAŞIK O RAHİM

Original-Latin : 2ER AP PAR AĞN ÇCU DOLAIN O 2 ER APARAN ÇOCUĞU DOLAŞIK O RAHİMRÖİM
Transcript :
Bu tabloda SİYAH renkle yazarın yazdığı orijinal metin, KIRMIZI renkle bitişik veya ayrı yazılması gereken sözcükler düzeltilmiş olarak, YEŞİL ile günümüz dilindeki biçimiyle ve anlamıyla ifade edilmiştir. Ayrıca OPAR sözcüğü ÖPER biçiminde okunabileceği gibi AM sözcüğü EM biçiminde de okunabilmektedir. Vb vb. Fakat Bütün bu alternatif okunuşlar burada dikkate alınmamıştır. Bu sıradaki sözcükler tam bir tümce değildir ve önceki sıraya (satıra) ve sonrakine de bakarak tekrar incelenmelidir. In this table, the original text written by the author in BLACK color. The RED color is expressed words that need to be written like as adjacent and/or separate words (as corrected). The GREEN line is expressed by its form and meaning in today's Turkish language. In addition, just as the word OPAR can be read in the ÖPER (to kiss) format, and the word AM can also be read in the EM (to suck) format. Etc. However, all these alternative readings are not taken into account here. The words in this line in folio 82v are not a complete sentence, and it must be re-examined by looking at the previous row (line) and the next line. Not: Burada ÇCU biçiminde yazılan sözcük bir kısaltmadır ve bu ÇOCUĞU sözcüğünün kısaltılmış biçimde yazılmasından ibarettir.