AFŞAR (otu)

AFŞAR (otu)

Original-Latin : OFŞAR
Transcript :
Yazarın AFŞAR biçiminde yazdığı bu bitkiye modern Türkiye Türkçesinde AFŞAR OTU denilmektedir. Burada OTU sözcüğü İngilizcedeki "herb" anlamındadır ve genel olarak Türk dilinde bu sözcük bitki, herb ve otlar anlamında kullanılmaktadır. Yani bitkinin tür adı aslında sadece AFŞAR biçiminde yazılmaktadır. Yazar elyazmasında kendi lehçesinde bu bitki adını (yaklaşık 600 yıl önce) OFŞAR biçiminde yazmıştır. Görüleceği gibi aradan geçen yüzlerce yıla rağmen yazarın yazmış olduğu OFŞAR biçimi ile modern Türkçedeki AFŞAR biçimi arasında oldukça önemsiz sayılabilecek bir fonetik fark mevcuttur. Bazı yörelerde halk arasında bilinen uygulamaya göre, bu bitkinin kökleri koku vermek amacıyla yeni evlenen kızların çeyiz sandığına konulmaktadır. Afşar otu (asarum europaeum) lohusa otugiller (Aristolochiaceae) familyasından bitki türüdür ve farklı çeşitleri vardır. Bu bitkinin farklı cins veya coğrafyada yetişen tiplerinin de farklı görünümde kökleri vardır. Burada biz bitki bilimci olmadığımız için f88r sayfasında çizilmiş bitki-kökü yapısının hangi alt türe daha çok benzediği ile ilgili bir yorum yapmayacağız. Bu detayda bitki bilimcilerin yardımını alabiliriz. Bu bitkiye halk arasında "yabani zencefil" (Wild Ginger) diyenler de vardır. Bu bitki Türkçede aynı zamanda "loğusa otugiller familyasından" (pulperal) adı/tanımlaması ile de anılmaktadır. Bu da gösteriyor ki bitkinin kadınların gebeliği veya gebelik sonrası ilaçları ile bir ilgisi olabilir. Öyle ki; "Pulperal" kelimesi bir sıfattır ve "annenin üreme organlarının orijinal hamilelik dışı durumuna döndüğü doğumdan sonraki yaklaşık altı haftalık dönem sırasında veya bu döneme ilişkin" anlamına gelir. (Google'a bakın) --- This plant, which the author wrote in the form AFŞAR, is called "AFŞAR OTU" in modern Türkiye Turkish. Here, the word "OTU" means "herb", and in general in Turkish, this word is used to mean plant, herb and/or herbs. In other words, the species name of the plant is actually written only in the form AFŞAR in modern Turkish. In the manuscript, the author wrote the name of this plant in her/his own dialect (about 600 years ago) as OFŞAR. As can be seen, despite the passage of hundreds of years, there is a minor phonetic difference, which can be considered quite insignificant, between the OFŞAR form written by the author and the AFŞAR form in modern Turkish. AFŞAR herb (asarum europaeum) is a plant species from the puerperal herb family (Aristolochiaceae) and has different varieties. Types of this plant growing in different genera or geographies also have roots with different appearances. Since we are not plant scientists here, we will not comment on which subspecies the plant-root structure drawn on page f88r resembles more. We can get help from plant scientists in this detail. There are also people who call this plant "wild ginger". This plant is also known as "loğusa otugiller familyasından" in Turkish (& pulperal in English). This shows that the plant may have something to do with women's pregnancy or post-pregnancy medications. So that; The word "pulperal" is an adjective, means "during or relating to the period of about six weeks after childbirth during which the mother's reproductive organs return to their original nonpregnant condition." (based on google) Note: According to practice in some regions, the roots of this plant are placed in the dowry chests of newly married girls to give them a scent. To see the Turkish and English (/Latin) names of the plant and the accuracy of this information, please see: https://kocaelibitkileri.com/asarum-europaeum/ & https://www.wikidata.org/wiki/Q156853