ZOĞ DETAILS

ZOĞ

Original-Latin :

ZOU

Transcript :

ZOU

Description :

This word (ZOU) is written on page 17r of the manuscript and a drawing of a plant is also made on this page. One of the closest words in terms of sound value to the word written by the author in the form of "ZOU" on page 17r is the word ZOĞ shown in the Dictionary of Dialects of Turkey Turkish today. The word ZOĞ is the word used in the sense of "slender tree, ore/shoot, sprout". As with many of other words, this word also has multiple meanings. This word must have evolved by missing first U- letter. However the word "UZUV" (limb, organ, member) still lives in modern Turkish language too. https://sozce.com/nedir/323941-uzuv https://sozce.com/nedir/353689-zog https://sozce.com/nedir/323417-uzamak Bu sözcük yazmanın 17r sayfasında yazılmıştır ve bu sayfada aynı zamanda bir bitki çizimi yapılmıştır. Yazarın 17r sayfasında "ZOU" biçiminde yazdığı sözcüğe ses değeri olarak en yakın sözcüklerden birisi günümüzde Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğünde gösterilen ZOĞ sözcüğüdür. ZOĞ sözcüğü "İnce uzun ağaç, sürgün, filiz" anlamında kullanılan sözcüktür. Diğer pek çok sözcüklerimizde olduğu gibi bu sözcüğün de çoklu anlam içeriği mevcuttur. Sözcüğün bu anlamları dolayısıyla ve bu sözcüğün yazıldığı sayfada bir bitki çizimi olması da dikkate alınarak bu tarafımızdan bir çizim sözlük eşleşmesi olarak not edilmiştir. https://sozce.com/nedir/353689-zog Not: Bu sözcük dilimizde ORGAN anlamında halen yaşayan UZUV sözcüğünün ses değeri ve anlamca ayrışmış biçimi olarak dilimizde yaşamaktadır. UZUV sözcüğü için Arapça kökenli diyen dil bilimcilerinden farklı olarak bu sözcüğün UZA- fiili kökünden olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bazı dil bilimciler UZ- ve UZA- köklerini farklı kökler olarak değerlendirirler ki bu da yanlıştır. Bu sözcükler ortak kökten sözcüklerdir ve başka dillere de Türkçe köklerinden ses değeri ve anlam yakınlığı veya anlam kaymaları ile alıntılanmışlardır. UZAMAK, UZUN, UZAK, UZUV, UZAY sözcükleri ortak kökten ayrışmış türemelerdir. Bu ortak kök muhtemelen Sümer uygarlığı öncesi Ön-Türk dili kökleridir. Farklı savları ileri süren dil bilimciler, dil biliminden mantık-yürütme, sorgulama ve matematiği soyutlamış fakat Batılı kaynakları sorgulamaya korkar biçimde alıntılayan kimseler olmalıdır diye düşünüyorum. Böyle olmasa yazdıkları makale ve kitaplarında UZUV sözcüğünün kökeni olarak gösterdikleri yabancı dillere adreslenen kök sözcükler yanında en azından UZAMAK fiili kökü olan UZA- biçimini Türkçe köklere dayalı bir olasılık olarak dahi not etmeleri beklenirdi. UZUV sözcüğünün ses değeri ve ses sonluğu alan dilde evrilerek dilimize tekrar ve anlam içeriği daralmış biçimi ile dönmüştür diyebiliriz.

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close