ARAPE (su yolu) APÇA-SI (arkadaşı/arkadaşının) O-LAFU O LAFI ALAFA O ERİ/ÖLÜRÜ AYARTIR EVLİ O-YAPÇA-ÇOCUĞU EYLER OĞLAN

ARAPE (su yolu) APÇA-SI (arkadaşı/arkadaşının) O-LAFU O LAFI ALAFA O ERİ/ÖLÜRÜ AYARTIR EVLİ O-YAPÇA-ÇOCUĞU EYLER OĞLAN

Original-Latin : ORAPU OPÇSU OLAPU/O-LAFU OLOFO OLERÜ/ÖLERÜ OIYOR ÖFLÜ/OFLU OIYAPÇUÇCSU ALAR OLAN/OILAN
Transcript :
Yazıldığı biçimi Latin alfabesi harfleriyle: “ORAPU OPÇSU OLAPU/O-LAFU OLOFO OLERÜ/ÖLERÜ OIYOR ÖFLÜ/OFLU OIYAPÇUÇCSU ALAR OLAN / OILAN” Günümüz ağızlarında ses değeri yakını sözcüklerle yazılışı: “ARAPE APÇA-SI O-LAFU ALAFA OL ERÜ/ÖLERÜ AYAR ÖFLÜ/ÖFiLÜ O-YAPÇA-ÇOCUSU EİLER/ALAR OLAN/OILAN” Bu sözcüklerin ses değeri yakınları ve anlam içerikleri: ARAPE (su yolu) APÇA-SI (arkadaşı/arkadaşının) O-LAFU (o lafı) ALAFA (gelinin bakire olup olmadığını anlamak için gelen kimseler) «OL ERÜ» veya «ÖLERÜ» («o-erkeği/o-erkeği ki» veya «ölüyor olanı») AYAR (ayartır) ÖFLÜ (evli)/ÖFiLÜ (ünlü) O-YAPÇA-ÇOCUSU (o söz taşıyan çocuğu) EİLER (eyler)/ALAR (alır) OILAN (olan/oğlan) Modern Türkçeyle: «Su yolu arkadaşının o lafı, gelinin bakire olup olmadığını anlamak için gelen kimseler, o-erkeği ki ayartır evli o söz taşıyan çocuğu, eyler (durdurur/oyalar/tutar) oğlan.» -veya- «Su yolu arkadaşının o lafı, gelinin bakire olup olmadığını anlamak için gelen kimseler, ölüyor-olanı ayartır. Evli o söz taşıyan çocuğu, eyler (durdurur/tutar) oğlan.» İn English: That word of the waterway friends, those who come to find out if their bride is virgin or not, who are potentially be seduces a married boy/man, the married gossipy girl is stopped/lingered (had been keep) by the boy (.../by son-in-law). -or- That word of the waterway friend, those who come to find out if their bride is a virgin or not, who potentially can be seduces a dying-one. The married gossipy girl is stopped / lingered by the boy. Note 1: Since the author did not use signs such as periods and commas in his/her writing, and due to the length of the meanings of some words in this sentence shown in dictionaries (I may not have been able to translate this sentence by expressing its exact equivalent in English when I consider the meanings of some words expressed in multiple words, such as the word ALAFA here), professional translators who can translate the sentence from Old-Turkish to modern English should be verify it again. However, the meaning of the sentence that will emerge as a result will be more or less the same as explained here. Note 2: The single word written here in the form of OL-ERÜ (that boy/that-man) and ÖLERÜ (ölürü = a/the dying-one) suggests that the author may have prepared puns for a special reader. And in this way, may be he/she have been consciously presented two different meanings to the reader in the same sentence by using this kind of writing style. Tümcede geçen sözcüklerin ve onların bazı ses değeri yakınlarının sözlüklerde gösterilen anlam içerikleri: ORAPU = ARAPE veya ARABE = ARAPE (su yolu)> https://sozce.com/nedir/19196-arape ARABE (akraba)> https://sozce.com/nedir/18698-arabe OPÇSU = APÇA-SI veya ABCA-SI = APÇA (dost, arkadaş)> https://sozce.com/nedir/18048-apca ABCA (abla)> https://sozce.com/nedir/513-abca OLAFU/OLAPU = ALOPA veya O LAF-I = ALOPA (düğünden önce alınan haraç)> https://sozce.com/nedir/12907-alopa O (üçüncü tekil şahıs zamiri)> https://sozce.com/nedir/238877-o LAF > https://sozce.com/nedir/214570-laf OLOFO/OLOPO = ALAKA veya ALAFA = ALAKA (ilgi, gönül bağı)> https://sozce.com/nedir/10277-alaka ALAFA (gelinin bakire olup olmadığını anlamak için gelen kimseler)> https://sozce.com/nedir/10149-alafa OL ERÜ/ÖLERÜ = OL ERİ veya ÖLÜRÜ = OL (o) ER-İ (erkeği, kocası) https://sozce.com/nedir/240626-ol ER> https://sozce.com/nedir/114008-er-i ÖLÜR> https://sozce.com/nedir/247891-oluyorur öl-mek> https://sozce.com/nedir/247629-olmek OYOR/OIYOR = AYAR (ayartır) = AYAR-mak = https://sozce.com/nedir/27684-ayarmak = Ayartmak > https://sozce.com/nedir/27707-ayartmak ÖFLÜ/ÖFİLÜ = EVLİ veya ÖFLÜ veya AFİLİ = EVLİ > https://sozce.com/nedir/118827-evli ÖFLÜ (ünlü)> https://sozce.com/nedir/246407-oflu AFİLİ (çalımlı, gösterişli)> https://sozce.com/nedir/3997-afili OYAPÇUÇCSU/OIYAPÇUÇCSU = O YAPÇA ÇOCU-SU = O yapça çocu-ğu (o dedikoducu çocuğu) > https://sozce.com/nedir/78028-cocu YAPÇA (söz taşıyan/dedikoducu, ara bozucu) > https://sozce.com/nedir/335136-yapca O (üçüncü tekil şahıs zamiri)> https://sozce.com/nedir/238877-o ALAR/AILAR/EİLER = ALIR/EYLER/ƏYLƏR = ALIR (almak)> https://sozce.com/nedir/12745-almak EYLER/ ƏYLƏR sözcüğü sözlüklerde eylemek ve əyləmək biçimlerinde görülür. Sözcüğün yapmak, durdurmak, oyalamak gibi anlamları vardır. Sözcük halen Azerbaycan ağızlarında ve Anadolu’da bazı yörelerde oldukça işlektir. Bakınız; https://obastan.com/%C9%99yl%C9%99m%C9%99k/13445/?l=az ve https://sozce.com/nedir/119446-eylemek OLAN / OILAN = OLAN / OĞLAN Bakınız; OLAN > https://sozce.com/nedir/240762-olan OĞLAN > https://sozce.com/nedir/239696-oglan Şimdi lütfen 80r sayfasının üst kısmında bu kelimelerin yazılı olduğu bölüme bakın. Burada son iki sözün yazılı olduğu kısımda genç bir oğlanın iki eliyle arkasından genç bir kızı tuttuğunu görüyoruz. Kızın ileri hareketini engelleyecek şekilde çizilmiş bu iki figürde yazılı olan "EİLER (eyler) OLAN/OILAN (oğlan/genç)" kelimeleri aynı zamanda "erkek tarafından durduruldu" veya " çocuk tarafından ertelenecek". Burada EİLER şeklinde okuduğumuz kelimeyi alfabe transkripsiyonuna göre "ALAR" (alır) olarak okursanız anlam şu şekilde değişecektir; "çocuk tarafından alındı". Ancak, OILAR ile aynı kelimeyi okuyan bir dilbilimci olsaydınız ("oturmak/ertelemek/yönlendirmek/birlikte dizmek/zamanı boşa harcamak/geciktirmek" için fonetik değer yakınlığına göre), o zaman bu iki kelime "çocuk tarafından geciktirmek" anlamına gelirdi. ". Görüldüğü gibi kelimelerin farklı telaffuzlarının her biri Türkçede farklı anlamlara sahiptir. Ancak bu anlam farklılıkları, bu cümle için bu iki kelimenin bu durumda ifade ettiği eylemin anlamını temelde değiştirmez. Bu kelimeleri sözlüklerde bulabilirsiniz. Daha önceki okumalarımda ve yorumlarımda eklerle ilgili açıklamalar yaptığım için burada tekrar etmeyeceğim. Görüldüğü gibi kelimelerin tamamı okunmuştur ve tam bir cümle örneğidir ve aynı zamanda bu kelimelerin anlam içerikleri sözlüklerde gösterilmiştir. Aslında bu bir çizim kelime eşleşmesi/örtüşmesi, ancak bunun gibi çok fazla örtüşen ve tam okunan cümleyi kendi sayfamıza yüklemek için henüz zamanımız olmadı. Now please see the section where these words are written at the top of page 80r. Here, in the part where the last two words are written, we can see a young boy holding a young girl with her both hands behind her back. The words "EİLER (eyler) OLAN/OILAN (boy/young-man)" written in these two figures, which are drawn in a way that prevents the girl's forward movement, are also words that mean "stoped by the boy" or "to be delayed by the boy". If you read the word we read here in the form of EILER as "ALAR" (takes) according to the alphabet transcription, then the meaning will change as follows; "taken by the boy". But if you were a linguist who reads the same word as OILAR (to "stall/put off/divert/string along/ waste time/delay" according to phonetic value affinity, then these two words would mean "to be delayed by the boy". As can be seen, each of the different pronunciations of words has different meanings in Turkish. However, these differences in meaning do not fundamentally change the meaning of the action that these two words express in this case for this sentence. You can find these words in dictionaries. Since I have made explanations about word suffixes in my previous readings and comments, I will not repeat them here. As can be seen, all of the words have been read and it is an example of a complete sentence, and at the same time, the meaning contents of these words are shown in the dictionaries. It's actually a drawing word match/overlap, but we haven't had time to upload so many overlaps and full-read sentences like this on our own page yet.