AKAKÇI

AKAKÇI

Original-Latin : AXAKÇU
Transcript : AXAKÇU
AXAKÇU = AKAK-ÇI / AKAK sözcüğü anlamı «su yolu», «su kanalı» manasındadır. Sondaki –ÇI eki meslek ekidir. Bu sözcük «Su-Kanalcısı» anlamındadır. Sözcüğün ikinci harfini P/F okuyanlar olursa AFAKÇI, EFEKÇİ, APAKÇI, EPEKÇİ sözcüklerinin her birisinin de Türkçede muhtelif anlamları vardır. Mesela AFAK «yer ile göğün birleşmiş gibi göründüğü yer», «ufuklar» anlamındayken EFEK bir çeşit yabani yonca adıdır. Vb vb