2 OĞUZ GIZ (İki OZ Gız veya iki Oğuz Kız) / 2 ÖZ GIZ (iki öz kız veya İKİZ (?) )

2 OĞUZ GIZ (İki OZ Gız veya iki Oğuz Kız) / 2 ÖZ GIZ (iki öz kız veya İKİZ (?) )

Original-Latin : 2OZGZ / 2ÖZGZ
Transcript : 2 OZ GIZ / 2 öz GZ
85r-86v parşömeninde okunan bu sözcük 2 OZ GZ veya 2 ÖZ GZ biçiminde bir kısaltma biçimde yazılmış. Bu sözcüğün ses değeri dikkate alındığında burada muhtemelen 2 OĞUZ GIZ (İki Oz Gız veya iki Oğuz Kız) / 2 ÖZ GIZ (iki öz kız veya İKİZ (?) ) sözcüklerinden birisinin yazıldığını düşünüyoruz. Sözcüğün geçtiği tümcenin tamamı analiz edildiğinde net olarak sözcüğün anlamı anlaşılacaktır.
Links
http://turkicresearch.com/images/pages/6f108080-79ae-44bb-a27f-d8dd0745f150_85r_86v.jpg
https://sozce.com/nedir/134854-giz
https://sozce.com/nedir/245774-oz
https://sozce.com/nedir/135805-giz
https://sozce.com/nedir/250608-oz