AÇAR AÇAR ÇÖP -CÜĞÜ ÇiY CÖP/COP -SÜ/-SU SAÇAR ÇALAZ SAPI

AÇAR AÇAR ÇÖP -CÜĞÜ ÇiY CÖP/COP -SÜ/-SU SAÇAR ÇALAZ SAPI

Original-Latin : OYÇOR OYÇOR ÇYOP JYU/JYanU ÇYCOP SU/SÜ/ŞU SÇAR ÇALOS SPU
Transcript :
Yazarın ÇALOS biçiminde yazdığı sözcük günümüzde bazı ağızlarda ÇALAZ ve bazı bölgelerde CALAZ biçiminde seslendirilmektedir. Bu sözcük bitkilerin kuru çubuksu dalı ve veya koçanı için kullanılabilmektedir. Burada geçen tümce içerisinde sözcüğün KOÇAN anlamında geçtiği düşünülebilir. Tümcede yazarın yazdığı: OYÇOR OYÇOR ÇYOP JYU/JYanU ÇYCOP SU/SÜ/ŞU SÇAR ÇALOS SPU Günümüz dilinde yazarsak: AÇAR AÇAR ÇÖP -CÜĞÜ ÇiY CÖP/COP -SÜ/-SU SAÇAR ÇALAZ (calaz) SAPI Açıklama: Açar açan çöpçüğü çiy (ham/kof) cöpsü (çöpsü/sopamsı), saçar (çıkarır) çalaz (koçan) sapı -veya- Açan açar çöpcüğü çiğ (kof/içi-boş), cop-su (cop/sopa-gibi) saçar (çıkar) çalaz (koçan), sapı … vb … Not: Burada yazar tarafından ÇALOS biçiminde yazılmış sözcük günümüzde Türkiye Türkçesi ağızlarında yaşayan ÇALAZ ve CALAZ biçiminde seslendirilen sözcük olmalıdır. Bu sözcük farklı bölgelerde olmakla, "mısır koçanı", "mısır sapı", dal, yaprak, kuru ağaç, sararmış ekin. cılız ekin gibi anlamlarda kullanılırlar. Yazarın burada sözcüğü koçan anlamında kullanıldığını düşünmekteyiz. Çünkü yazar çöp, sap, dal gibi anlamlarda başka sözcükler kullanmaktadır. Burada koçan anlamında kullanmış olması daha muhtemeldir. Ayrıca bu sayfada yapılan çizime bakılınca orada bitki ana dalı üzerinde koçan benzeri yapılar çizildiği görülmektedir.