2-ÖLÇÜ-BİRİ SANCILI / 2 AÇ-BİRİ SANCILI

2-ÖLÇÜ-BİRİ SANCILI / 2 AÇ-BİRİ SANCILI

Original-Latin : 2 ÖÇ1Ü / 2 OÇ1Ü SAĞIN JLU / JILU
Transcript :
Burada "İki aç biri sancılı" veya "'İki ölç (ölçümden) biri sancılı" yazılmıştır. Aslında yazarın ÖLÇ- yazarken '-L-' harfi kullandığını biliyoruz. Mesela sayfa 68v'de yazar bir cümlede 'ölçüsü' anlamında 'ÖLÇSÜ' yazmıştır. Ancak aynı kökten türetilmiş bazı farklı sözcükleri yazarken, kendisinin 'L' harfi yerine 'Y' kullandığını da (mesela, 'ÖLÇ' yerine 'ÖYÇ' yazmak gibi) tespit etmiş bulunuyoruz. Bunu sebeplerinden birisi yazarın cümle içerisinde kelime oyunları yapmasını kolaylaştıracak şekilde bilinçli olarak farklı lehçeleri kullanarak yazmayı tercih etmiş olmasından kaynaklı olabilir. Mesela benim bir kitabı Ege ağızları ile başlayıp İç-Anadolu ve sonra Karadeniz ağzı ile devam etmem veya bunların bir karışımını kullanmam gibi. Ya da yazar bazı sözcükleri ilk olarak alıntıladığı/öğrendiği ağızdaki gibi seslendiriyor olmasından kaynaklı olabilir. Daha önce yazarın burada "iki kişiden birisi veya 2 ölçümden birisi sancılı" anlamında yazdığını düşünmüştük. Fakat yazmada yeni cümleleri okumaya ve incelemeye devam ettikçe, yazarın burada "iki açtan birisi sancılı" anlamında yazdığını düşünmeye başladık. Sonuçta bu sözcüklerin geçtiği sayfayı tamamen analiz etmiş değiliz. Ancak düz okuma sırasında (herhangi bir analiz yapmaksızın) ilk anda cümlelerin içerisinde tanıdık gelen ve açıkça anlaşılır olan sözcüklere bakarak yazarın hamile kadınlara bazı bilgiler veya öğütler verdiğini söyleyebiliyoruz. Bu tip ön okumalardan anladığımız kadarı ile yazar, hamilelere aşırı yememelerini öğütlemektedir. Kendisi aşırı yemek yemenin bir tür zehir gibi olduğundan bahsetmekte. Aşırı şişmanlamanın çocuğun normal yoldan doğmasını engelleyen bir durum olduğundan bahsetmekte. Bu sebeple burada da "iki aç-biri sancılı" yazarak bir istatistik veya gözleme dayalı bir bilgi verdiğini söyleye biliyoruz. Burada "sancılı" sözcüğünü "ağrılı" anlamında kullanabileceği gibi "sorunlu/sıkıntılı" anlamında da kullanıyor olabilir. Mesela, "iki açtan birisi hamilelikte sıkıntı çekerken sürekli tok olanlardan her ikisi de sıkıntı yaşıyor" gibi bir anlamda bu sözleri kullanmış olabilir. Bu sayfanın tamamını okuduğumuzda buradaki bilgileri de güncelleyeceğiz. Bu bir deyimdir veya belirli bir örnek dahilinde her iki kişiden birisinin sancı çektiği anlamında bir yazımdır. Bununla birlikte baştaki 2 sayısından hemen sonraki söz OÇ1Ü sözü AÇ-BİRİ anlamında da okumuş olmamız rakamların ses değeri ile alfabe karakterleri ile birlikte kullanıldığına dair çok sayıda örnekten sadece birisidir. Genel olarak yaptığımız okumalarda, yazarın bu alfabe transkripsiyonunu bilinçli şekilde ve özellikle yazılara birden fazla anlam katmak için kullanmış olduğu net şekilde anlaşılmıştır. Bunu gösteren çok sayıda farklı örnekleri sayfamızda bulabilirsiniz.
Links
https://sozce.com/nedir/247317-olcu
https://sozce.com/nedir/1948-ac
https://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1006192
https://sozce.com/nedir/165217-ikide-bir
Sources
Kelimeler TDK sözlüklerinde ve on-line olarak www.sözce.com sözlükte görüle bilir.