SEYREK-Kİ SEYREK SEPER COŞAR

SEYREK-Kİ SEYREK SEPER COŞAR

Original-Latin : SEİREXÜ SEİREX SÖPER ÇIOUŞOR
Transcript :
İncelenen durumun nadiren yani seyrek görüldüğünü anlatan bir deyimdir. Ayrıca tıp dilinde bugün 'kronik olmayan' anlamında yani sık sık ataklar görülmediği veya sık sık serpme (muhtemelen deride görünen serpinti şeklinde lekeler vb gibi) durumunun görülmediği anlamında kullanılmıştır. Bugün tıp biliminde akut terimi ya "hızlı başlayan " ya da "kısa süreli " hastalıkları, bazen de her iki durumu birden tanımlamak için kullanılıyor olsa da burada yazarın 600 sene önce sepme/serpinti durumu veya rahatsızlığın sık sık tekrar etmediği anlamındaki bu değim bir ihtimal kronik olmadığı veya akut anlamında da kullanılmış olabilir. Buna deyimin görüldüğü 66r sayfasını tamamen çevirdikten sonra tıp bilimi alanında olan kişilerin / doktorların olası çevirileri incelemesi sonucu net bir çıkarım yapılabilir. Bu değim 66r sayfasında üstten 19. satırın sonunda yazılmıştır.
Links
https://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1006192
https://sozce.com/nedir/277601-serpmek
https://sozce.com/nedir/278815-seyrek
Sources
https://sozce.com/nedir/66098-cosmak
Orjinal görsellerin alıntılandığı kaynak; 'Yale University Beinecke Rare Book & Manuscript Library' internet sayfasıdır.