İYE(güzel)-ÇOCUĞU ÇEKİYOR O ÇİY (taze anlamında çiğ) ÖZÜ ÇÖRÇÜ (çerçi) İÇCOŞUP ÇÖYÇÖP UCı-ÇİLEK

İYE(güzel)-ÇOCUĞU ÇEKİYOR O ÇİY (taze anlamında çiğ) ÖZÜ ÇÖRÇÜ (çerçi) İÇCOŞUP ÇÖYÇÖP UCı-ÇİLEK

Original-Latin : İYÖÇOÇYU/(iya-çoçıyu) ÇEKİÖR O-ÇİY-ÖSÜ ÇORÇU/ÇÖRÇÜ İYCÇOŞOP ÇOIYCÇEP UIYC-ÇILOK/ÇİLÖK
Transcript :
Sayfa 10r 1. Satır: İYÖÇOÇYU/(iya-çoçıyu) ÇEKİÖR O-ÇİY-ÖSÜ ÇORÇU/ÇÖRÇÜ İYCÇOŞOP ÇOIYCÇEP UIYC-ÇILOK/ÇİLÖK İYE(güzel)-ÇOCUĞU ÇEKER/ÇEKİYOR O ÇİY (taze anlamına veya meyve anlamına çiğ sözü kullanılmakla) ÖZÜ ÇÖRÇÜ (çerçi/pazarcı) İÇ+COŞUP ('heyecanla/heyecanlanarak' anlamında veya 'içten coşarak'veya 'haykırarak/müşteriyi seslenerek çekmeye çalışmak (benzetme/kayma-anlam olabilir)' anlamında) ÇÖY+ÇÖP (ince çöpleri veya çer+çöp anlamında) UCı-ÇİLEK (ucu çilek) (Güzel çocuğu çeker o taze/meyve özü satıcısı heyecanla: - "çöyçöp-ucu-çilek!") Güzel çocuğu kendisine doğru çeker o çiy özütü satan-kişi heyecanla (içi-coşarak) --“ÇÖY+ÇÖP UCU ÇİLEK ! ” (diye seslenerek anlamında ve tasvir ettiği bitki yazarın ‘çöy+çöp ucu çilek’ dediği yani, ince sap kısmının üstünde çilek veya çilek benzeri bir meyvesi olan bir bitkiyi ifade eden söz sarf ederek muhtemelen ahududu veya böğürtlen veya bir tür çilek-si meyvesi olan bir bitkiyi anlatmakta. Ya da tam olarak çilek bitkisi için bu sözü kullanmış olmalı.) Anadolu'da bazı yörelerde İYE sözü sahip çıkan, ev veya mal sahibi, ya da hile yapan kişi gibi farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Azerbaycan'da bazı ağızlarda yiesi / yesi / yeğsi şeklinde seslendirilen söz sahibi anlamına da gelmektedir. (Dil bilgisi terimlerinden olan İYELİK-eki (sahiplik-eki) terimi aynı kökten sözcüktür.) Bu incelediğimiz cümlede de bu (sahip/mal-sahibi) anlamı ile kullanılmış ola bilir. Bu durumda yazarın yazdığı İYÖÇOÇYU sözcüğünü 'mal-sahibinin-çocuğu' anlamında da alabiliriz.) Ancak sözlüklerimizde rastlamasak da İye sözünün iyi ve güzel anlamlarında da kullanılmış olduğunu söyleye biliriz. İyem sözü güzellik / güzelliği-olan anlamına gelmektedir. Bu sayfamızda yer alan her cümle için ayrıca bir makale yazmaktayız. Bu sayfalarda şu an ham notlarımızı paylaşıyor olsak da makalede daha etraflıca ve daha doyurucu şekilde açıklayıcı olarak yazmış olacağız. (Bu makalelerin bir kısmı halen yazılmış durumdadır ancak son bir kontrol gerektirmektedir. Zamanı geldiğinde bu sayfamızda 'makalelerimiz/yayınlarımız' kısmında paylaşacağız.)
Links
https://sozce.com/nedir/77593-ciy
https://sozce.com/nedir/173653-iye
https://sozce.com/nedir/76095-cig
https://sozce.com/nedir/173688-iyem
Sources
https://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1006094
Sources
Page Row Number Word Sequence/Column Number
10r 1 0