AYAK OPAĞINI ÇİZER/ÇİZEN SU/ŞU

AYAK OPAĞINI ÇİZER/ÇİZEN SU/ŞU

Original-Latin : OYAK/OIYAK OPAĞN ÇSAR SU/ŞU
Transcript :
Bu tümcede yazarın "OYAK OPAĞI" olarak nitelediği ayağın "TOPUK kısmı" olmalıdır. Bu tümcedeki ÇİSAR (ÇİZER) sözcüğünün Ç harfinin köşesi sayfadaki kadın çiziminin topuğuna dokunmaktadır. Benzeri eşleşmeler muhtelif sayfalarda görülmüştür bu sebeple yazarın bunu bilinçli olarak yapmış olabileceğini düşüne biliriz. Burada yazar AYAK TOPUĞUNU (opağını) ÇİZER SU dediğinde muhtemelen suyun sıcaklığının ayak topuğu ile hissedilir derecede olmasına işaret ediyor. Fakat elbette sayfanın bütünü günümüz diline tercüme edildiğinde daha net bir çıkarım yapılabilecektir. OPAĞIN sözcüğü TOPAK/TOPAĞIN sözcüğünün önündeki T-sesi düşmüş hali olmalıdır. Bu durumda TOPUK ve TOPAK ile OPAK sözcüğü kökteş ve TOPUK ve TOPAK sözcükleri birbirinin ağız farkları ile ses biçimi olan aynı sözcük olmalı diye düşünmekteyim