2 ILGA / EKİ+ILGA -veya- ZILGAR / ŞILGA (?)

2 ILGA / EKİ+ILGA -veya- ZILGAR / ŞILGA (?)

Original-Latin : 2+ILGAP / EKİ+ILGAP -veya baştaki harfi Z okursak- ZILGAF / ZILGAP
Transcript :
Bu sözcük, kök yapıları ve ona bağlı sap kısmı çizilmiş iki bitki çizimi arasında yazılmıştır. Sözcüğün başındaki işareti rakam olarak veya sayı ses değeri olarak okursak bu sözcük 2 veya EKİ/İKİ sözcüğüdür. ILGAP sözcüğü ise zamanla son sesi düşerek ILGA biçiminde okunmalıdır. ILGA sözcüğü ILGIN ağacı adının söyleniş biçimlerinden birisidir. Yani burada 2 ILGIN yazılmış olmalıdır. Fakat ilk harfi basit alfabe karakteri biçiminde Z sesi ile değerlendirirsek bu durumda sözcüğün bu gün yaşayan ses değeri yakını bu günkü ZILGAR sözcüğüdür ki bu sözcük "genç, uzun ağaç" ve "genç çam ağacı" anlamındadır. Bir de ŞILGA sözcüğü vardır ki bu sözcüğün zaman içerisinde ağızlarda son sesi düşmüş ise ZILGAF sözcüğü ile ses değeri yakınlığı düşünülebilir. ŞILGA sözcüğü farklı ağızlarda veya bölgelerde "çalı, funda, fidan, çubuk" gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Burada açıklanan olasılıkların herhangi birisi zaten çizim ile eşleşme olarak kabul edilebilir. Fakat yazarın bunlardan hangisini kastettiği veya kullandığı tümce çözümlemeleri üzerinde daha çok çalışılırsa ortaya çıkabilir. Bakınız: https://sozce.com/nedir/160027-ilga https://sozce.com/nedir/160070-ilgin https://sozce.com/nedir/352565-zilgar https://sozce.com/nedir/296428-silga Tamarix (ILGI) bitkisinin de farklı türleri var. Elbette çizimdeki kök yapısını bitki bilimciler daha net şekilde yorumlayacaklardır. Mesela bu görselde de "Tamarix bonsai" bitkisini görebilirsiniz. There are different types of Tamarix (ILGI) plant as well. Of course, botanists will interpret the root structure in the drawing more clearly. For example, you can see the "Tamarix bonsai" plant. Bitkinin neden sadece kökünün veya sapının çizilmiş olduğunu bilmesek de bu bitkinin adının ILGIX veya ILGIF/ILGIP biçiminde yazılmış olması söz konusudur. Öyle ki sondaki harf biraz net okunmuyor ve belki de zamanla solmuş/silikleşmiş fakat bu bir P/F veya X olabilir. Fakat aradan geçen yaklaşık 600 yıl içerisinde dilimizde bu sözcüğün söyleniş biçiminde sondaki sesin düştüğü/kaybolduğu söylenebilir. Bugün biz bu bitkiye ILGI diyoruz. Fakat bazı lehçelerde buna ILGIN denilmektedir. Yani belki de son sesin bazı lehçelerde N sesine dönüşmüş olması da bir ihtimal olarak düşünülebilir. We do not know why only the root or stem of the plant is drawn. The name of this plant is written in the form of ILGIX or ILGIF/ILGIP. So much so that the letter at the end is a little unclear and maybe faded over time, but this could be a P/F or X. However, it can be said that in the 600 years that have passed, the sound (-X or -P/-F) at the end of this word in our language has dropped/disappeared. Today we call this plant ILGI. But in some dialects it is called ILGIN. In other words, it can be considered as a possibility that the last sound may have turned into the -N sound in some dialects.
Links
file:///C:/Users/user/Downloads/wi.49.49113.pdf
https://sozce.com/nedir/296428-silga
https://sozce.com/nedir/352565-zilgar
https://sozce.com/nedir/160070-ilgin
https://sozce.com/nedir/160027-ilga
https://www.researchgate.net/figure/Morphological-features-showing-differences-between-Tamarix-usneoides-and-Tamarix_fig1_270595819
https://www.growingbonsai.net/tamarix-bonsai-full-of-surprises/
https://www.growingbonsai.net/wp-content/uploads/2020/05/tamarix-3.jpg