2 ACI SU

2 ACI SU

Original-Latin : 2OCISU
Transcript :
Burada üç ayrı sözcüğün bitişik yazılması söz konusu olmuş. Baştaki işaret rakam olarak 2 dir. Fakat burada bu ilk işarete dikkatli bakınca bileşik hece olduğu da düşünülebilir. Böyle ise üstteki içi dolu noktalı bölüm dikkate alındığında bunu CIAN-OCISU yazıyor olabilir. BU küçük bir olasılık olarak görüldüğü için CIAN sözcüğünün muhtelif ses değeri yakınlarını mevcut aşamada görmezden geliyoruz. Bu sözcüğü 2OCISU (2 acı su) biçiminde okuyoruz. Burada baştan ikinci harfin O veya A olduğu da tartışılır. Çünkü ilk bakışta daha çok O gibi görünse de bu işaretin sağ tarafında ovallik bir yerden sonra kısa bir alanda düz (dikey kısa bir hat) gibi görünüyor. Sonuç olarak 2 ACI SU veya 2 OCI SU yazıyor olması ses değeri açısından neticeyi değiştirebilecek bir detay değil fakat sadece bir ağız farklılığı (söyleniş biçimi farkı) olarak yorumlanmıştır. ACI SU derken yazar mineralli sert suları veya pınar suyunu kastediyor olabilir. Biz ACI SU sözcüğünü "sert su" olarak alalım ve bu sözcükler bir sıvı ibaresi olarak bir kap çiziminin üstünde yazıldığı için bunu çizim sözcük eşleşmesi olarak kabul edilmiştir.
Links
https://sozce.com/nedir/1564-aci-su
http://www.turkicresearch.com/images/pages/24df657d-8eb5-4635-afd3-46478e65cd9c_102v_Part.jpg