İkinci Ağır / İkinci Uçur DETAILS

İkinci Ağır / İkinci Uçur

Original-Latin :

2CCAĞR / 2CCEUÇR

Transcript :

İkiccağr / İkicceuçr

Description :

Page 67r. (The second Month (February)): This word (we examined) was written in the place corresponding to the 2 o'clock direction in the picture. This is a compound word [such as word+suffix+word (--the root is number '2' with its phonetic value-- 'two+ suffix + other-word' as a structure in joint together form.)]. | The second letter from the end is not clearly written and therefore not fully read, but this letter-sign can be read as '-ıı-/-ii-/'-ğ-' or 'uç' according to our 'ATA alphabet transcription'. | In this case, we can write this word in Latin letters as “2CCAĞR”/“2CCAĞIR”, and/or “2CCAUÇR”. Obviously, we can think that the author deliberately wrote this letter in this way. Because we have seen many similar examples in VM. Moreover, after reading the explanation below, you will have an idea about 'why we were think this way'. | We can read these words as “2CC+AĞR”/“2CC+AĞIR” ('ikinci + ağır') ('the second + heavy /the second + harsh-time') and/or “2CCA+UÇR”/“2CCE+UÇR” ('ikinci + uçur') / ('the second + instant/ and-the second + period' in English). 2 = İki (ek/eki) (two in English) | '2cc' or '2cca/2cce' = İkinci (Old-suffix '-cc-' or '-cca/-cce' = in today's Turkish suffix '-inci/-nci' ) = Which is the suffix used for ordinal numbers (such as "the second" or "2nd" in English / --belirtilen şeyin kaçıncı olduğunu ifade eden sayı-adılı-eki--) which translates as “the second” in English. | “AĞIR”: “Heavy”, "harsh", “severe”, “serious”, “hard”, “slow”, “strenuous”, “weighty”, “burdensome”, -etc-. | <http://www.sozce.com/nedir/5210-agir> | “UÇUR”: “season”, “time”, “hour”, “while”, “moment”, “instant”, “opening”, “opportunity”, “occasion”, “turn”(in Turkish: vakit, an, fırsat, mevsim. (and synonym of the 'uçur' is 'vakit' and its mean; time, season, -etc-). | UÇUR: <http://www.sozce.com/nedir/320051-ucur> | Synonym of 'UÇUR' = 'VAKİT': <https://sozce.com/nedir/327369-vakit> | Therefore, word “ikinci + uçur”/“ikinciuçur” can be translated as “the second season”, “the second opening”, “the second instant” and-or “the second period”, which we believe is referring to the second month of the year (February) in author's sub-dialect or dialect. | In addition to that, word "ikinci ağır" / "ikinciağır" as an implication, describes 'the second period in winter, when the harshest and/or heavy conditions are. If we translate this word into English, we can say 'the second heavy' or 'second harsh (-the second harsh time-)'. Not: Burada 'İkinci ağır' yazılmıştır. Bunu biz 'kış döneminin ikinci ağır geçen zamanı' şeklinde anlayabiliriz. Bütün bunlara ilave olarak, sondaki ’+AĞR’ sözcüğü (+AĞIR) bir zaman dilimi ifadesi olarak da kullanılmış olabilir. Bu muhtemelen bir “zaman-olgu”, “süreç-olgu” ve/veya bazı durumlarda yakın gelecek zaman ifade etmektedir. Türkçemizde bugün “Gün ağarıyor,” dediğimizde aslında bir sürecin başladığını anlatan bir ifadede bulunmuş oluruz. 'Ağar' sözcüğü 'ağarma', 'olgunlaşmaya başlama' anlamında kullanılmıştır. Bugün bu sözcüğü 'ekinlerin-olgunlaşmaya başlaması' veya 'saçların-beyazlamaya-başlaması' anlamında kullanıyor olsak da bu sözcük geçmişte 'bir-dönemin-başlaması' ve/veya 'başlangıç-evre' anlamında kullanılmış olmalıdır. Yani ‘İkinci + AĞIR’ sözü ‘ikinci dönemin (ayın) başlangıcı veya başlamış olması’ anlamında bu süreci veya dönemi adlandırmak için kullanılmış olmalıdır. Bu anlamını dikkate alırsak zaten doğrudan doğruya bu sözcüğü ‘ikinci+ay/dönem-başlangıcı’ olarak anlamlandırabiliriz. Bu sözcük ATA el-yazmasında 'takvim sayfası' olarak tanımladığımız sayfa 67r'de saat 2 istikametinde 'ŞUBAT' sözcüğü eş anlamlısı olarak geçmektedir. ŞUBAT sözü karşılığı olan bu sözcük bugün tamamen unutulmuş sözcüklerden birisi olarak karşımıza çıkmıştır. Türk dilinin bazı lehçe veya ağızlarında bu sözcük binlerce yıl önce de 'EKÜCÜ + AIR', 'EKİNCİ AĞIR' veya 'EKÜNCÜ AĞIR' gibi farklı ses-değerleri ile seslendirilmiş olmalıdır. Öyle ki bu sözcüğün ön sesinin ve son sözcüğünün düşmüş olduğu bir evrilmiş hali Anadolu'da halen İzmir 'Bergama' bölgesi yöresel ağızlarında '-KÜCÜ + ' sözcüğü ile yaşamaktadır. 'KÜCÜ' sözü 'ŞUBAT-ayı' anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcüğün Türk dilinin farklı ağızlarında 'gücü' şeklinde seslendirilmiş olması da söz konusudur. [KÜCÜ = ŞUBAT Ayı, Kaynak; <https://sozce.com/nedir/212073-kucu>]

SOURCES

# Source Name
1 Source for suffix used for ordinal numbers: The Turkish Language and its Grammar explained for English Speakers. By John Guise, <https://www.turkishexplained.com/wordbanana.htm>

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
1 67r 0 0
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close