AYAL+AKAN, 'AY+ALA+IKAN/İKEN', /-veya-/ 'AYAL+ATAN' DETAILS

AYAL+AKAN, 'AY+ALA+IKAN/İKEN', /-veya-/ 'AYAL+ATAN'

Original-Latin :

OYALAIKAN /-or-/ OYALAITAN

Transcript :

OYALAIKAN /-or-/ OYALAITAN

Description :

F70v sayfasında 'OYALAIKAN' sözcüğü yazılmıştır. Bu bir birleşik sözcüktür. Sözcüğün tam anlamını söyleyebilmek için bu sayfanın ve belki de el-yazmanın tamamını günümüz diline çevirmek gerekebilir. Çünkü bu sözcüğü birden çok farklı bileşenler ile algılamak veya okumam mümkündür. Bu okuma alternatiflerinin tamamının farklı anlamları vardır. Bu sözcüğü alfabe türeşkoşumuna (transkripsiyonuna) göre, 'OY+ALA+IKEN' (ay + ala - iken), 'OYAL + AIKAN' (ayal + akan - yani, 'ayda bir olan akıntı' anlamında veya belki de 'kadınların ayda bir yaşadığı adet kanaması' dönemine veya olayına karşılık/ad olarak kullanılmış bir sözcük olarak), 'OY + ELE + İKEN' (ay + öyle - iken / ay+öyleyken) şekillerinde okumak mümkündür. Ayrıca sözcüğün sondan üçüncü harfinin 'T' harfi mi yoksa 'K' harfi mi olduğu tartışılabilir. Yazar birçok durumda bazı harfleri birden farklı okunması için bilinçli olarak bu şekilde yazmış gibidir. Çünkü bu yazım şeklinin çok sayıda örneği bu yazmada mevcuttur. Bu da bize yazarın bu yazım şeklini kasıtlı veya bilerek yapmış olabileceğini gösteriyor olabilir. Elbette bu spekilasyonumuz şahsi fikrimizdir ve bunun bir yazım özensizliği olma ihtimali de (bize göre düşük bir ihtimal de olsa) vardır. Not: Öyle ki biz yazarın bu yazmayı büyüteç altında ve çok dikkatli ve düşünülmüş / önceden-tasarlanmış şekilde yazdığını düşünüyoruz. Sonuç olarak eğer bu sondan üçüncü harfi 'T' harfi olarak kabul edersek, sözcük; OYAL + AITAN ('ayal + atan' -yani-, 'ayda bir atan' ve yine de belki kadınların aylık adet-dönemlerine sözcüğün bu farklı okunuşu ile de dikkat çekmiştir.), OY+ALA-İ+TEN ('ay ala-i (ala renge benzer) ten(ten-de)' yani "AYIN dış görünüşü (ten-i) ala-i (kırmızımsı) renkte" gibi anlaşılabilir. Sözcüğün Türkçe ve bileşik sözcük olduğu tam olarak anlaşılmaktadır ancak anlamı bir süre daha tartışılabilinir. Bu sayfanın tamamını günümüz diline tercüme etmek de tam olarak yardımcı olmayabilir. Çünkü pek çok benzer durumda cümle içinde farklı anlamları ile söcüklerin bütünlük sağladığı çok sayıda örnek tespit edilmiştir. Biz yazarın bunu da bilinçli olarak yaptığını düşünüyoruz. NOT: Bu bileşik kelimeyi sözcüklerin farklı anlamları ile burada yazdıklarımızdan daha farklı şekillerde de algılamak veya günümüz diline çevirmek mümkündür. İlaveten 'ala' sözünü 'ele' veya 'ela' olarak da değerlendirmek mümkün olabilir. veya 'öyle' sözcüğü yerine, bunu 'öle' ya da 'ola' şeklinde okuyanlar da olacaktır. Yani çok farklı seçeneklerde bu bileşik kelimeyi okumak veya açıklamak mümkün. Biz burada 'ala' sözünü alaca, al, kızıl, kıpkırmızı, kıpkızıl, al-tenli, alacak, acele-etmeme gibi kimisi yakın kimisi çok farklı anlamları ile de düşüne bilirdik. Aynı şekilde 'ayel' sözcüğü kadın, eş, zevce anlamlarına da gelmektedir. Bu sözcüğü 'ayel' olarak okuyan onu 'gün-batısından-esen-yel' manasında anlayacaktır. Örnekler çoğaltılabilir. Bu notu yazma amacımız birbirimizin okumalarına yanlış veya doğru demeden önce, bu el-yazmasının uzun süre incelenmesi ve bütün sayfaların dil bilimciler tarafından detaylı analiz edilmesi ve günümüz diline çevrilmesi gerektiğine işaret etmektir. Bu da uzun yıllar sürecek bir süreç olacaktır.

SOURCES

# Source Name

WORD PAGES

# Page Row Number Word Sequence/
Column Number
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close