Translated Sentences

2 ER APARAN (götüren), ÇoCUğu DOLAŞIK O RAHİM

Original-Latin:
2ER AP PAR AĞN ÇCU DOLAIN O 2 ER APARAN ÇOCUĞU DOLAŞIK O RAHİMRÖİM
Read more

9 ÇÖP EĞER CÜCER (cücerirse/cücerse) DEĞİŞER DOLU ŞARABA

Original-Latin:
9 ÇÜÖP İYER ÇÜCÖR DÖİYÇÖR DOILU/DOLU ŞARAPA
Read more

AÇA+YILI SEÇİCİ ÇÖP

Original-Latin:
OÇOİLÜ SÇİCÜ ÇÖP
Read more

AÇAR AÇAR ÇÖP -CÜĞÜ ÇiY CÖP/COP -SÜ/-SU SAÇAR ÇALAZ SAPI

Original-Latin:
OYÇOR OYÇOR ÇYOP JYU/JYanU ÇYCOP SU/SÜ/ŞU SÇAR ÇALOS SPU
Read more

AL COF CİCOZ-U DOĞ+OL-GU AÇILI (açılan) GÖZÜ ALA ALAZ

Original-Latin:
OLCOF ÇCOSU DOOLGU OÇCLU GÖSÜ ÖLÇSÜ OLO OLOZ
Read more

ARAPE (su yolu) APÇA-SI (arkadaşı/arkadaşının) O-LAFU O LAFI ALAFA O ERİ/ÖLÜRÜ AYARTIR EVLİ O-YAPÇA-ÇOCUĞU EYLER OĞLAN

Original-Latin:
ORAPU OPÇSU OLAPU/O-LAFU OLOFO OLERÜ/ÖLERÜ OIYOR ÖFLÜ/OFLU OIYAPÇUÇCSU ALAR OLAN/OILAN
Read more

AYAK SAK APAK

Original-Latin:
OIYAIK SAK APAK
Read more

BİÇİCİ BİLGİSİ ÇOCUĞU GÜNSELİKİ ÇEKER

Original-Latin:
PÇCÜ PİLGSÜ ÇCIYU ÇNCİLEXÜ ÇEKANÇILAR
Read more

DOLU/DÖLÜ ÇİVİL+GÖZ COŞAR

Original-Latin:
DOLU/DÖLÜ ÇVLGÖZ/ÇViLGÖZ ÇOŞAR
Read more

DÖYÖR (değer) ÖYÇÜ SEM (ölçsem) ÇOÇYU (çocuğu) 4 ÖLÇÜ ÇÖP+OR/ÇOP-OR UYU SÜSÜ/SU-SU

Original-Latin:
DOYOR/DÖYÖR OIYÇU/ÖYÇÜ-SEM ÇOÇYU 4 ÖYÇÜ ÇÖP-ÖR/ÇOP-OR UYU SÜSÜ/SU-SU
Read more

IKAÇUR ULAK ER EYEM ÇOĞAK ÇEZ-ARU CİĞERİ CIZ-LAR ÇOKSU (çoklu/çokca)

Original-Latin:
IKAÇUR ULAX ER EYEM ÇOĞAX ÇEZARU/ÇZARU JİYER/ÇİYER-CZ-ULAR ÇOOXSU
Read more

İYE(güzel)-ÇOCUĞU ÇEKİYOR O ÇİY (taze anlamında çiğ) ÖZÜ ÇÖRÇÜ (çerçi) İÇCOŞUP ÇÖYÇÖP UCı-ÇİLEK

Original-Latin:
İYÖÇOÇYU/(iya-çoçıyu) ÇEKİÖR O-ÇİY-ÖSÜ ÇORÇU/ÇÖRÇÜ İYCÇOŞOP ÇOIYCÇEP UIYC-ÇILOK/ÇİLÖK
Read more

OBİRAÇZ OJIYÇU ÖZEZ ARAK ARILGÖSÜ OJI ŞARO BİR ACİZ ACISI AZİZ ARAK ARILGÖZÜ ACI ŞARAP ACILARI UYUŞAN O İYİ EV KIZI AR+ARIŞIR ULAŞIR ULAŞIR İLERİ O+YAFGU

Original-Latin:
OBİRAÇZ OJIYÇU ÖZEZ ARAK ARILGÖSÜ OJI ŞARAP OCILAIRU UIYOŞAR O ÖİYİEFGZU ORAROŞAR UILAŞAR UILAŞAR ÜİLERÜ OIYAFXU
Read more

OĞULCAĞI ÖTEK OT-ARAR OTÇUSU ot-anan-şu ANILAN ÇOCUĞU GİCİT ÇOCUĞU OKŞAR DAY-KIZI EYLER İŞER ÇÜÇÜL OFLAZ-İç

Original-Latin:
OILÇekÜ ÖİTÖK OITAR AR OITCSU OITANANŞU ANILANÇCSU GCİTÇCSU OIKÇŞAR DOIYGSU İLER ÇŞER ÇCIL OFLAYİÇ
Read more

OLUR O ARAPE/SARAP'A (su yolu) O ÇOCUKLU 8 ÇOCUĞUN / 8-Çocuğu

Original-Latin:
OLAR USAIROP/U-SAROP UÇÇLU/U-ÇÇILU 8ÇCSU
Read more

OYUCU SANCIYOR ÖLECEK ÇOCUK

Original-Latin:
OYÇCO SAĞN ÇYU ULCIEK ÇCK
Read more

SAÇUCU ÇİY-AĞAR YEMİŞİ ÇEKİCİDİR, AYI İÇİP ÖLÜ-SAĞIN Çİ-YEŞİLLİĞİNİ

Original-Latin:
SÇCU ÇİYOOR ÇAR ÇİYÜ/ÇER-ÇİYÜ ÖZ-ÇAIR/ÇEİR OYU-IYÇOP/ÖİYÜ-İYÇÖP OLU/ÖLÜ SEM/SAĞN Cİ-YUŞ
Read more

SAĞIN ÇALI DAYCASI (güzeli) O+YAPI/ÖYEF-İ/AYIP-I ÇOCUĞU SAF SU Çİ ÇİLEYEN ÇIL+ ÇIL-TOIK (CILTIK/ÇITLIK)

Original-Latin:
ZAĞN ÇOLU DOYÇSU OYAPU/ÖYEFÜ/OYAFU ÇCSU SAP SU ÇÇILEĞN/ÇÇLEM ÇL DOIK
Read more
27 kayıttan, 1 - 20 arası gösteriliyor.