Read Words

ÇOCUKLU / ÇOCULU

Original-Latin: ÇCILU / ÇCLU
Transcript: ÇCILU / ÇCLU
Description:
Bu sözcüğü harita sayfası olarak bilinen 85v - 86r sayfasında sağ üst kısımda kale çiziminin etrafındaki yazı içerisinde okuduk. Yazarın ÇCILU / ÇCLU şeklinde yazdığı bu sözcük bugün dilimizde ÇOCUKLU.....

ÇOK

Original-Latin: ÇOK
Transcript: ÇOK
Description:
ÇOK https://sozce.com/nedir/78384-cok https://sozce.com/nedir/78384-cok-ii-cog-ii https://sozce.com/nedir/78384-cok-i

ÇOK İLİM -veya- ÇÖP İLMEK

Original-Latin: ÇOX İLM / ÇOX LM -veya- ÇÖP İLM
Transcript: ÇOX İLM -veya- ÇÖP İLM
Description:
Burada ilk sözcüğün son harfi X veya P okunur biçimde (ikisinin arasında ve bir ayağı silik veya kısa olarak fakat tam da belirgin olmayan biçimde) çizildiği için sözcüğü biz ÇOX (çok) biçiminde okumu.....

ÇOLGU

Original-Latin: ÇOLGU
Transcript: ÇOLGU
Description:
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüne göre ÇOLGU sözcüğü anlamı: > Harmanda öküzlerin pisliğinin samana karışmaması için kuyrukları Altına tutulan kap. (Söğüt *Köyceğiz -Muğla)

ÇOR

Original-Latin: ÇOR
Transcript: ÇOR
Description:
Bu söz ÇOR ve ÇÖR şeklinde okunmaktadır. ÇOR sözü anlam içeriği kısır, hasta, acılı (kimse), kuru, kapalı/tıkalı, bahtı-kara, kara, çorak, mahsul vermez (Barren, infertile, cork, close or seal). ATA e.....

ÇORÇÖP / ÇÖR ÇÖP

Original-Latin: ÇOR ÇOP / ÇÖR ÇÖP
Transcript: ÇOR ÇOP / ÇÖR ÇÖP
Description:
Bu gün ÇORÇÖP, ÇÖR-ÇÖP, ÇÖRÇÖP, ÇER ÇÖP. ÇERÇÖP gibi farklı biçimlerde seslendirilen bu ikileme yazar tarafından (yaklaşık 600 yıl önce) ÇOR ÇOP / ÇÖR ÇÖP biçiminde yazılmış. Bakınız: https://sozce.....

ÇOTUK

Original-Latin: ÇUOTUK
Transcript: ÇUOTUK
Description:
Yazarın ÇUOTOK biçiminde yazdığı sözcük günümüzde ÇOTUK biçimindedir. Yazarın DOŞAP biçiminde yazdığı sözcük Türk dilinin muhtelif ağızlarında DOŞAP ve DOŞAB biçiminde anılmıştır ve günümüzde Azerbay.....

ÇÖL GÖYÜ

Original-Latin: ÇOILGÖYÜ / ÇÖLGÖYÜ
Transcript: ÇÖLGÖYÜ
Description:
Burada ÇÖL ve GÖY-Ü sözcükleri bitişik yazılmış. ÇÖL sözcüğü Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü anlamı 1. Düz yer, ova. 2. Oturulan yer, yurt. 3. Tarlaların su biriken, çimenli ve batak olan yerleri. .....

ÇÖPLÜ

Original-Latin: ÇÖPLÜ
Transcript: ÇÖPLÜ
Description:
ÇÖPLÜ (çöp-lü: sapı olan) https://sozce.com/nedir/80015-coplu

ÇÖPSÜ

Original-Latin: ÇÖPSÜ
Transcript: ÇÖPSÜ
Description:
ÇÖPSÜ sözcüğü "çöp gibi ince-uzun/zayıf" veya "çöpe benzer" anlamında

ÇÖPÜ

Original-Latin: ÇÜÖPÜ
Transcript: ÇÜÖPÜ
Description:
Yazarın ÇÜÖPÜ biçiminde yazdığı sözcüğün günümüz ses değeri yakını ÇÖPÜ sözcüğüdür. ÇÖPÜ sözcüğü Anadolu'da "yün çocuk çorabı" anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda ÇÖP sözcüğü de (yanına -Ü ekini .....

ÇUBUK-AŞARAK / ÇUBUK-AŞILAYARAK

Original-Latin: ÇIBIK AŞORAX / ÇIPIK EŞÖREX
Transcript: ÇUBUK-AŞARAK
Description:
El yazmasında sayfa 9r’de bir bitkinin gövdesinden 8 yerden aşılandığı görülmektedir. Bu kelimeyi alfabe transkripsiyonundaki farklanmaya esasen birkaç farklı şekilde okuyabiliyoruz. Ancak farklı okum.....

ÇÜK

Original-Latin: ÇUG / ÇÜG
Transcript: ÇUG / ÇÜG
Description:
Yazarın ÇUG / ÇÜG biçiminde yazdığı sözcüğün günümüzde yaşayan ve yaygın bilindik ses değeri yakını ÇÜK sözcüğüdür. Sondaki K / G ses değişimi Türk dilinin farklı ağızlarında muhtelif sözcüklerin söyl.....

ÇÜTÇÜ / ÇİFTÇİ

Original-Latin: ÇÜTÇÜ
Transcript: ÇÜTÇÜ
Description:
Bu sözcük sayfa 68r de okunmuştur. ÇÜTÇÜ = ÇİFTÇİ (farmer, cultivator, harvester in English)

DİRİ+ALIÇ+ÖZÜ / DİRİ ALIC ÖSÜ

Original-Latin: DiriOLCÖSÜ
Transcript: DiriOLCÖSÜ
Description:
ATA ABC türeşkoşumuna göre sözcüğün ilk yazı karakteri DİRİ biçiminde okunan bir tanımga üzerine bitiştirilmiş O harfidir. Yani bu ilk karakter bir bileşik hece karakteri halini almış tamga-temel alf.....
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close