Read Words

AY APAK / AY AFAK

Original-Latin: OYAPAK / OYAFAK
Transcript: OYAPAK / OYAFAK
Description:
Bu sözcük 99-r sayfasında okunmuştur. Bu iki ayrı sözcüğün bitişik yazılması ile oluşturulmuş bir sözcüktür. Oluşan bileşik sözcüğün kökü niteliğine gelmiş olan ilk sözcük OY- biçiminde yazılmış olan .....

AY OLU / AY ÖLÜ veya OLU AY / ÖLÜ AY

Original-Latin: OYOLU / OYÖLÜ
Transcript: OY+OLU / OY+ÖLÜ
Description:
Astronomical illustration (a 12-month calendar is drawn) on this page 67r. (The first month is 'AL-OLU' / 'AL-ÖLÜ' (January). In old Turkish the word OY OLU translates into modern Turkish as AY ÖL.....

AY+AHPAP / AY+AHBAP / AYAHBAP

Original-Latin: OYAPAP /
Transcript: OYAPAP
Description:
OYAPAP [AY AHPAP]: The word 'OYAPAP' (Ay+ahpap/Ay+ahbap) is a compound word. The first component of this word is the word 'OY'. Today, the word "OY", written in Uzbek-Turkish language as 'OY'. Howe.....

AY+EPSİ / AY+AP/AB+SU

Original-Latin: OYEPSÜ / OYAPSU
Transcript: OYEPSÜ / OYAPSU
Description:
Page 67r. Eleventh month/“December” The original text in Latin: Since the third character of this compound word is indistinct, we have accounted for it being the character “–Æ– (–A/–E)”, and or “–CI.....

AY+GÖZEK / AY GÖZEK

Original-Latin: OYGÖZEK
Transcript: OYGÖZEK
Description:
Yazarın ATA el-yazmasında sayfa 72v de OYGÖZEK şeklinde bir bileşik kelime ile yazmış olduğu bu sözcük günümüzde bileşik kelime ile değil ayrı ayrı kelimeler ile seslendiriliyor. AY GÖZEK sözcüğü 'bir.....

AY+KIZAR / 'AĞACI+SAR' / 'AY+cılcıl/cici+SAR'

Original-Latin: OYGUSAR / OYCCUSAR
Transcript: OY+GUSAR / AYCCU+SAR
Description:
Bu kelime için “OYGUSAR”, ve “OYCCUSAR” okuması yapılabilir. Ayrıca baştan üçüncü harfin yazım şeklinden dolayı “I” veya “C” olduğu tam olarak belli değildir. Bu harfin nasıl çizildiğine bakılınca “I”.....

AYAĞIN

Original-Latin: IYAĞIN
Transcript: IYAĞIN
Description:
El-yazmasının 'harita sayfası' adı ile anılan, 85v - 86r sayfasında sağ üst köşede okunmuş cümlelerden birisininde yazarın IYAĞIN sözcüğünü kullandığı görülmüştür. Bu sözü bugün biz AYAĞIN olarak .....

AYAK

Original-Latin: OIYAIK / OYAIK
Transcript: OYAK
Description:
Bu söz el-yazmasında sayfa 65r de geçen ilk sözdür. Bu sayfada sadece 3 kelime yazılıdır ve bir de bitki çizimi vardır. Sayfada sadece üç kelime olması bunların birlikte bir cümle oluşturduğunu anlama.....

AYAL+AKAN, 'AY+ALA+IKAN/İKEN', /-veya-/ 'AYAL+ATAN'

Original-Latin: OYALAIKAN /-or-/ OYALAITAN
Transcript: OYALAIKAN /-or-/ OYALAITAN
Description:
F70v sayfasında 'OYALAIKAN' sözcüğü yazılmıştır. Bu bir birleşik sözcüktür. Sözcüğün tam anlamını söyleyebilmek için bu sayfanın ve belki de el-yazmanın tamamını günümüz diline çevirmek gerekebilir. Ç.....

AYÇALI / AY+ÇÖLÜ / ÖLÇÜLÜ

Original-Latin: OYÇOLU / OYÇÖLÜ / ÖYÇÖLÜ
Transcript: OYÇOLU / OY+ÇÖLÜ / ÖYÇÖLÜ
Description:
The word “OYÇOLU” in ancient Turkish is also known as “AYÇALI” (which means “AY+HİLALİ/hilal” (the crescent-moon)) in modern Turkish. You can see the meaning of the words 'AY' and 'AYÇA' in the Tu.....

AYÇÖREK

Original-Latin: OIYÇORAK / OIYÇÖREK
Transcript: OIYÇÖREK
Description:
Yazarın OIYÇÖREK biçiminde yazdığı sözcüğün AYÇÖREK sözcüğü olduğunu düşünüyoruz. Bu sözcük bir bitki çizimi yanında yazıldığı için çizilen bitkinin adının AYÇÖREK olması muhtemeldir. AYÇÖREK belki de.....

AYGIT / AYGI / ÖYKÜ

Original-Latin: OYGU / ÖYGÜ
Transcript: OYGU / ÖYGÜ
Description:
Bu sözcük sayfa 72v de geçmektedir. Bu sözcüğün yazılı olduğu cümleyi tam olarak analiz etmiş bulunuyoruz. Bu el-yazmasında kullanılmış pek çok sözcüğün yaklaşık 600 sene içerisinde uğramış olduğu ses.....

AYSU

Original-Latin: OYUSU
Transcript: OYUSU (Ay- ı -Su)
Description:
Yazarın OYUSU biçiminde yazmış olduğu (ay - ı -Su) bileşik sözcüğünü günümüzde AYSU biçiminde seslendiriyoruz. AYSU sözcüğünü günümüzde kişi adılı sözlüklerinde görülebilir. Sözcüğün anlamı "ay gibi p.....
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close