Read Words

GÖZÜ

Original-Latin: GÖSÜ
Transcript: GÖSÜ
Description:
68v Sayfasında sekiz sözcükten oluşan bir cümle içerisinde geçen 5. sözcük olarak okunmuştur. Yazar bu sözcüğü "GÖSÜ" şeklinde yazmış. Biz bu sözcüğü "GÖZÜ" şeklinde okuduk. Ancak bunu neden böyl.....

GÜNSAR / GÜNSER

Original-Latin: ÇNSAR / ÇNSER
Transcript: ÇNSAR / ÇÜNSAR / ÇNSER / ÇÜNSER
Description:
This word appears on page 68r. Where this word is written (right next to it), star drawings was made. Therefore, it is possible to think that this word may be the name or adjective of a star. This is .....

ILKU ALGAR

Original-Latin: ILGU ILGAR / ILGU ILGOR
Transcript: ILGU ILGAR
Description:
Folio 99r sayfasında çizimle eşleşen iki sözcük: ILGU ILGAR okunmaktadır. Bu sözcüklerden birisi “fidan” veya “fidanlık” anlamında, diğeri ise “anadut”/”yaşlı-dur” anlamındadır. Yazmada sayfa 99r a.....

İÇ AÇAR

Original-Latin: IYC OÇOR
Transcript: İYC OÇOR
Description:
İÇ AÇAR sözcüğünü yazar İYC OÇOR biçiminde yazmış. İlk sözcük tek bir hece karakteri olarak IYC okunmakta

İÇKULAK

Original-Latin: IYÇGULAX / YÇGULAX
Transcript: İYÇGULAX
Description:
IYÇGULAX / YÇGULAX biçiminde yazılmış sözcüğü günümüz dilinde ses değeri yakını olan İÇKULAK bileşik sözcüğü olarak görüyoruz. Fakat tümce içerisinde anlam bütünlüğü açısından tekrar değerlendirilmeli.....

İki AÇAR

Original-Latin: 2 AÇAR
Transcript: 2 AÇAR
Description:
The term “2 Açar” is directly translated as “2 Keys” in English. However, the indirect translation of the term “2 Açar" means"; "2 key-information", "2-opener" and/or '2-hint'. For the last 600 years.....

İki söz-eri

Original-Latin: 2 SZ ERÜ
Transcript: 2 SZ ERÜ
Description:
Bu sözler 1r sayfasında 3, 4, 5 ve 6. satırların ilk harfleridir. Kodlanan bölümler için yukarıdan aşağı okuma yapılacaktır. Burada ilk söz 2 (iki/eki) sayısıdır. Daha sonraki 4. ve 5. sıraların il.....

İKİ SU / İKİSİ

Original-Latin: İKUSU / İKÜSÜ / IKUSU
Transcript: İKÜSU / İKİSÜ
Description:
Bu sözcüğü "İKİ SU" veya "İKİSİ" biçiminde okuyabiliyoruz. Fakat bu sözcüğün tam olarak hangi anlamda yazıldığı tümce çözümlemesi tamamlandığında netlik kazanacaktır.

İkinci Ağır / İkinci Uçur

Original-Latin: 2CCAĞR / 2CCEUÇR
Transcript: İkiccağr / İkicceuçr
Description:
Page 67r. (The second Month (February)): This word (we examined) was written in the place corresponding to the 2 o'clock direction in the picture. This is a compound word [such as word+suffix+word.....

İKİZ

Original-Latin: İKİZ / IKIZ
Transcript: İKİZ
Description:
Folio 1r / Coded sections (first letters of each line to be read from top to bottom) ikiz (twin) Kodlanmış bölümler (her satırın ilk harfleri yukarıdan aşağı okunacak şekilde). ikiz (twin) İKİZ .....

İL+İÇÜ / İL+İÇİ

Original-Latin: İLİÇÜ / İLCÇÜ
Transcript: İL+İÇÜ / İLCÇÜ
Description:
El-yazmasının harita sayfası adı ile anılan 85v - 86r sayfasında sağ üst köşede İLİÇÜ sözcüğü okunmuştur. Bu sözcüğün ilk harfi olan ve basit alfabe karakteri gibi 'L' olarak okunan ve bileşik alfabe .....

İLOÇ ERSÜ / İLAÇ ERSÜ / İLOÇ ARZU / İLAÇ ARZU

Original-Latin: İLOÇERSÜ / ILOÇARSU
Transcript: İLOÇ+ERSÜ / ILOÇ+ARSU
Description:
67v sayfasında bir bileşik sözcük olarak İLOÇ+ERSÜ sözünü okumaktayız. Yazarın bu sayfada İLOÇ olarak yazılan sözcüğü bugün aynı şekilde İLOÇ şeklinde seslendiren ağızlar halen olduğu gibi çoğunlukla .....

İPÇİĞİ / İPÇİGİ

Original-Latin: İYPçgü
Transcript: İYPÇiGü / İYPÇİGÜ
Description:
Bu sözcüğün kökü İP- ve sözcük ekleri -çik/çig- ve -i ekleridir. TDK Güncel Türkçe Sözlüğe göre İPÇİK sözcüğü, "Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap." anlamındadır. bakınız:.....

İPÇİĞİ / İPÇİGİ

Original-Latin: İYPçgü
Transcript: İYPÇiGü / İYPÇİGÜ
Description:
Bu sözcüğün kökü İP- ve sözcük ekleri -çik/çig- ve -i ekleridir. TDK Güncel Türkçe Sözlüğe göre İPÇİK sözcüğü, "Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap." anlamındadır. bakınız:.....

İp-ölçüler / İp-ölçer

Original-Latin: İpöyçölör / Ipoyçolor
Transcript: İP-ÖYÇÖLÖR / İP-ÖYÇÜLER
Description:
Page 76r İPöyçölər (Rope Measuring) (figure 19) / Sayfa 76 İPöyçölör/İPöyçölər (İp-Ölçüler/İp-ölçümü-yapar veya ip ölçer anlamındaki sözdür.) The word root was written as 'İP' in the page. T.....
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close