Read Words

DOĞAR ÇOĞALIR

Original-Latin: DOAR ÇOAR
Transcript: DOAR ÇOAR
Description:
Yazarın DOAR ÇOAR biçiminde yazdığı iki sözcüğün günümüzde DOĞAR ÇOĞALIR biçiminde yazabileceğimiz sözcükler olabileceğini bunların birbirlerine ses değeri yakınlıklarını dikkate alarak düşünebiliriz......

DOĞOLGU / DOĞ+OL-GU

Original-Latin: DOOLGU
Transcript: DOOLGU
Description:
68v Sayfasında sekiz sözcükten oluşan bir cümle içerisinde geçen 3. sözcük olarak okunmuştur. Yazar bu sözcüğü "DOOLGU" şeklinde yazmış. Biz bu sözcüğü "DOĞOLGU" şeklinde okuduk. Ancak bunu neden.....

DOĞU / Do-/Doğ- Ucu

Original-Latin: DOGU / DOCCU
Transcript: DOGU / DO-CCU
Description:
Based on our alphabet transcription, the letters “cc” could also be pronounced as “g”. This word could be both pronounced as “DOCCU” and “DOGU”. The word “DOGU” is also equivalent to the modern Anatol.....

DOĞUM

Original-Latin: DOOM / DOĞM
Transcript: DOOM / DOĞM
Description:
ATA alfabe türeşkoşumuna göre bu sözcüğü DOOM ve DOĞM biçiminde okuyabiliriz. Her iki sözcüğün günümüzde en yakın ses değeri biçimi DOĞUM sözcüğü olabilir. Tümce çözümlemesi yapıldığında daha net bir .....

Dokuz-aya-ek

Original-Latin: 9OYOEK / 9OYAEK / 9OYOVK
Transcript: DOKUZ-OYO-EK
Description:
Bu sözcük sayfa 72v de geçmektedir. Burada yazar bu sözcüğü bileşik bir sözcük gibi yanyana bitişik yazmıştır ve esasen 3 sözcükten ibarettir. Burada ilk olarak 9 sayısını görüyoruz. Bu sebeple bunu s.....

DOLCAN

Original-Latin: DOLCAN / DOILCAN
Transcript: DOLCAN
Description:
ABC türeşkoşumumuza esasen sözcük sonunda içi dolu bir nokta gibi çizilmiş olan tanımga/hece ses karakteri "AN" biçiminde okunmaktadır. Bu sözcüğü yazar yaklaşık 600 sene önce DOLCAN ve DOILCAN okunur.....

dolcusu

Original-Latin: dolcsu
Transcript: dolcusu /
Description:
bu kelimeyi dolcusu olarak okuyorum. English translation can be the fertilizer.

DOLU / DÖLÜ

Original-Latin: DOLU / DÖLÜ
Transcript: DOLU / DÖLÜ
Description:
At the first glance we identified 40 additional Turkish words in the Text Section on Page 115r. Following are 24 of these words. Although this page does not have any illustrations, the page continue.....

DOLUŞUR

Original-Latin: DOLOŞAR / DÖLÖSER / DÖLOSAR
Transcript: DOLOŞAR / DÖLOSAR
Description:
Yazarın DOLOŞAR biçiminde yazdığı sözcüğün ses değeri yakınlığına esasen günümüzde DOLUŞUR sözcüğüne denk geldiğini düşünmekteyiz. Her durumda tümce içerisinde hangi anlamda geçtiği incelenmeli ve bu .....

DORAK-IN / DÖREK-İN / DORAN / DORA-IN / DARAĞIN (tarağın)

Original-Latin: DORAIN / DÖREİN
Transcript: DORAIN / DÖREİN
Description:
Türkiye Türkçesi, Ağızları sözlüğüne göre Karadeniz bölgesinde (Giresun) DÖREK sözcüğü "Domuzların burunlarıyla eştikleri yer" anlamındadır. DÖREİN (döreğin/dörekin) sözcüğü 1domuzların burunlarıyla e.....

DOŞAB / DOŞAP

Original-Latin: DOŞAP
Transcript: DOŞAP
Description:
Yazarın DOŞAP biçiminde yazdığı sözcük Türk dilinin muhtelif ağızlarında DOŞAP ve DOŞAB biçiminde anılmıştır ve günümüzde Azerbaycan coğrafyası ağızlarında işlektir. Doşap sözcüğü PEKMEZ anlamındadır......

DOYULASI

Original-Latin: DOYULOSU
Transcript: DOYULOSU
Description:
Sözcük DOYMAK kökünden DOYULASI sözcüğü ses değeri yakınıdır. Sözcüğün yazılış biçimiyle başka ses değeri yakınları da vardır ve tümce çözümlemesi yapıldığında daha net açıklama yapılabilecektir.

DÖL+GÖZÜ SARGIN / DÖL+GÖZÜ+SERGİN

Original-Latin: DÖLGÖSÜ SARGN / DOLGÖSÜ SERGN
Transcript: DÖLGÖSÜ SARGN / DOLGÖSÜ SERGN
Description:
Burada yazar ilk sözcüğü bileşik olarak yazmış. Bu sözlerden kökteki DÖL ve bitişeni GÖZ sözcüğü ve onun -Ü ekinden ibarettir. İkinci sözcük ABC türeşkoşumuna göre hem SERGN (sergin) hem de SARGN (sar.....

DÖLÇÜ

Original-Latin: DÖLÇÜ
Transcript: DÖLÇÜ
Description:
Dölcü, Dölleyen, döl-veren. (Dölleme işlevini yerine getiren kimse.) (The fertilizer) Kelime bugün halk arasında nadir de olsa bazı Azeri-Türk dili ağızlarında halen (sondan ikinci sesi Ç sesi verecek.....

DÖL-GÖRMÜŞ

Original-Latin: DÖLGÖR
Transcript: DÖLGÖR
Description:
Bu söz ve aynı kökten yani DÖL- kökünden sözler bu el-yazması boyunca pek çok sayfada geçmektedir. DÖLGÖR bileşik kelime olarak yazılmış. Sözün anlamı 'döllenmiş', 'döl-görmek veya döl-görmüş anlamlar.....
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close