Read Words

ÇAMIŞ (CAMIZ)

Original-Latin: ÇAMS /ÇAMŞ
Transcript: ÇAMŞ / ÇAMS (ÇAMıŞ / ÇAMıS)
Description:
ÇAMIŞ sözcüğü "huysuz", "hırçın" anlamında ve ÇAMIZ sözcüğü de "manda" anlamında kullanılmış olabilir. Tümce çözümlemesi tamamlandığında net bir sonuç elde edilecektir.

ÇAPAĞI

Original-Latin: ÇOOPPOU / ÇOĞPPOU
Transcript: ÇOOPPOU
Description:
Yazarın ÇAPAĞI sözcüğünü ÇOOPPOU biçiminde yazdığını ve seslendirdiğini düşünüyoruz. Aynı sözcükler birden fazla tümce içerisinde değerlendirildiğinde daha net bir çıkarım yapılabilecektir.

ÇAPAK

Original-Latin: CAPAK
Transcript: CAPAK
Description:
Yazarın CAPAK biçiminde yazdığı sözcüğün günümüz ses değeri yakını ÇAPAK sözcüğüdür

ÇAPAR

Original-Latin: ÇOPOR
Transcript: ÇOPOR
Description:
Bu el-yazmasında pek çok sözün O sesinin 600 sene sonra bugün A sesine dönüştüğü pek çok söz tespit etmiş bulunuyoruz. BU da normal bir durumdur çünkü Türk dilinde O ve A ses değişimi başka pek çok ör.....

ÇARŞAK

Original-Latin: ÇORŞAK
Transcript: ÇORŞAK
Description:
Yazarın ÇORŞAK biçiminde yazdığı sözcüğün bu günkü Anadolu ağızlarında ses değeri yakını ÇARŞAK sözcüğüdür. ÇARŞAK sözcüğü anlamlarından birisi de "ÇAĞLAYAN" anlamıdır. Sözcüğün Türkiye Türkçesi Ağızl.....

ÇERMe /ÇERMa

Original-Latin: ÇERM / ÇARM
Transcript: ÇERM
Description:
Çerme ne demek? - 3 sözlük, 7 sonuç. Kişi Adları Sözlüğü Çerme anlamı Köken: T. Cinsiyet: Erkek 1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak. Türkiye .....

ÇIL+ÇIRAQ-I / ÇIL+ÇIRA-I / ÇIL+ÇIRAK-I

Original-Latin: ÇLÇULOXU / ÇILÇUILOXU
Transcript: ÇLÇULOXU / ÇILÇUILOXU
Description:
Folio 68r. ÇLÇULOXU In Azerbaijani Turkish – and in other dialects alike –, word “ÇLÇULOXU” phonetically appears as the word “ÇILÇIRAQI” and “ÇILÇIRAQ”. This is a compound word, and which is empl.....

ÇINARAK EKİLMİŞ / ÇINAR EKİĞİ

Original-Latin: ÇNAR EKİÜ
Transcript: ÇINAR EKİĞİ (ekii/ekiyü)
Description:
Orjinal yazılışı ÇNAR EKİÜ olan bu sözler ÇNAR-EKİÜ (farklı ağızlarda ekiği/ekii/ekiü olarak okunan söz) okunmuştur. Sözlerin anlamı Ekilmiş-Çınar veya Çınara-ekilmiş anlamında olabileceği gibi Çınar-.....

ÇİÇEĞİN EKİ/2

Original-Latin: ÇİYÇEİN 2/EKİ
Transcript: ÇİYÇEYİN EKİ
Description:
ÇİÇEĞİN EKİ/İKİ > Please see this google page EKİ > https://sozce.com/nedir/108042-eki İKİ > https://sozce.com/nedir/164816-iki EK > https://sozce.com/nedir/107879-ek

ÇİĞNESİ

Original-Latin: ÇNÖSÜ / ÇNOSU
Transcript: ÇNÖSÜ
Description:
ÇİĞNESİ sözcüğü "omuzu" anlamındadır ve sözcük kökü ÇİĞNE sözcüğüdür. https://sozce.com/nedir/76228-cigne

ÇİL / ÇIL / -ÇIL / -ÇİL

Original-Latin: ÇİL / ÇIL / -ÇIL / -ÇİL
Transcript: ÇİL / ÇIL / -ÇIL / -ÇİL
Description:
Yandaki görselde 3 numarası ile işaretlediğimiz sözcüktür. Bu sözcük "ÇIL" ve "ÇİL" olarak okunur şekilde sayfa 68v'de yazılmış. Her iki okunuş şeklinin Türkçede anlamları farklıdır. Bunlar farklı söz.....

ÇİLEK

Original-Latin: ÇLEK / ÇİLEK / ÇLAK / ÇILAK
Transcript: ÇİLEK / ÇLEK
Description:
ÇİLEK (Strawberry ?) Not: Bu sözcük sayfa 79r'de okundu. Henüz cümle bütünlüğü açısından tümce içerisinde incelenmedi.

ÇİSELEYİP

Original-Latin: ÇSEİP
Transcript: ÇSEİP / ÇİSEİP
Description:
68v Sayfasında 4 sözcükten oluşan bir cümle içerisinde geçen 2. sözcük olarak okunmuştur. Yazar bu sözcüğü "ÇSEİP" şeklinde yazmış. Biz bu sözcüğü "ÇİSELEYİP" şeklinde anlamlandırdık. Ancak bunu .....

ÇİYNER ÇÖĞEN (çöven çiğnemek)

Original-Latin: ÇYanAR / ÇYenER ÇÖYEiN
Transcript: ÇYENER ÇÖYEİN
Description:
Burada iki sözcüğü birlikte okuyabiliyoruz. Bu sözcükler 8v sayfasında okunmuştur. Burada ilk sözcük yazar tarafından ÇYANER/ÇYENER biçiminde yazılmış. Bileşik kelimelerin nasıl yazıldığını ATA alfabe.....
Kapat
Close

Lütfen e-posta adresinizi. Şifre yenileme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

Close

Close
Close